www.boswachtersblog.nl/ Texel

Geluiden boven Texel

3 dagen geleden Boswachter Dick Schermer in Texel

Boven Texel zijn op dit moment vele soorten ganzen te horen die van en naar slaapplekken trekken. Geluiden boven het duin komen niet alleen van vogels maar ook van de branding.

lees meer

Meer leven in het duin door stuifkuilen aanleg in de duinen van Texel

6 dagen geleden Boswachter Erik van der Spek in Texel

Komende winter wil Staatsbosbeheer in de Bleekersvallei nabij het parkeerterrein aan het Westerslag starten met de aanleg van drie stuifkuilen. Stuifkuilen zorgen ervoor dat plaatselijk met regen uitgespoelde mineralen zoals kalk weer aan de oppervlakte komen. Dit heeft een gunstig effect op planten en dieren die kenmerkend zijn voor onze duinen.

lees meer

Tekens van wormen

7 december 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel

Kokertjes van goudkammetjes en schelpkokerwormen liggen op het strand. Wadpieren en regenwormen maken hoopjes van zand of aarde.

lees meer

Koeien in de Nederlanden

30 november 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel

De Galloways lopen in de Muy en begrazen het gebied. Zij leven natuurlijk en houden het gebied open. Dat heeft een gunstig effect op de plantengroei en de weidevogels. Binnenkort komt er een uitbreiding.

lees meer

Oproep: verplaatsen laatste strandhuisjes en andere materialen van strandslagen

26 november 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
strandhuisjes

Bijna alle strandhuiseigenaren hebben al gehoor gegeven aan de oproep hun strandhuisje weg te halen van de strandslagen. Gemeente Texel en Staatsbosbeheer roepen nu de eigenaren van de laatste huisjes op om voor 15 december 2018 een alternatieve locatie te vinden.

lees meer

Arctisch bezoek

23 november 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel

Bij de monding van de Slufter scharrelen vaak strandleeuweriken rond. Ook kunnen daar sneeuwgorzen worden gezien. Fraters zoeken zaden in het vloedmerk

lees meer

Hoog gras

16 november 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel

In de Bollekamer is het hoge gras pijpenstrootje te vinden in voormalige akkertjes. Ook galigaan in moerasjes en knopbies in duinvalleien zijn nu goed herkenbaar.

lees meer

Kom zelf kijken hoe er in het bos op Texel wordt gedund, nu op woensdag 21-11 om 14.00uur; meld je aan.

12 november 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
dunning

Woensdagmiddag 14 november organiseert Staatsbosbeheer om 14.00uur een excursie naar de dunning. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via texel@staatsbosbeheer.nl u krijgt dan informatie over de locatie.

lees meer

Achter de Geul

9 november 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel

Achter de Geulplas ligt een groene route die van 1 september tot 1 maart open is. Het loopt net achter de Geulplas waar in het voorjaar en de zomer lepelaars en aalscholvers broeden. De route gaat verder langs het moerassige gedeelte van de uitlopers van de Geul en een verlaten meeuwenkolonie naar Paal 9.

lees meer

Werken volgens de gedragscode bosbeheer

7 november 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
dunning

De wet natuurbescherming beschermt onder andere een aantal planten- en diersoorten. Wanneer je iets wilt doen wat ter bescherming van deze soorten verboden is mag dat alleen wanneer er een ontheffing verleend. Ook maatregelen die nodig zijn om soorten te beschermen kunnen onder een verbod vallen; bijvoorbeeld: beschermde planten mogen niet geplukt worden terwijl om hun leefgebied te bewaren maaien en afvoeren wel noodzakelijk is. Om te voorkomen dat er heel veel ontheffingen verleend moeten worden voor normale werkzaamheden zijn er verschillende gedragscodes vast gesteld. Wanneer er volgens de voorwaarden van de gedragscode gewerkt wordt is een ontheffing niet noodzakelijk. Voor de dunning die Staatsbosbeheer nu op Texel laat uitvoeren werken we volgens de gedragscode bosbeheer.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog