www.boswachtersblog.nl/ Texel

Bosonderhoud in De Dennen in 2018/19 wordt voorbereid

7 dagen geleden Boswachter Erik van der Spek in Texel
De Dennen

In De Dennen is Staatsbosbeheer gestart met het blessen (aangeven welke bomen weg moeten) voor dunning van een aantal percelen in de winter van 2018-19.

lees meer

Winterwandeling Slufter – Ecomare op Texel

7 november 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Slufter

Dit is een 12 kilometer lange route uit Vanaf De Slufter naar Ecomare. Deze route is te lopen van 1-augustus t/m 28 februari.

lees meer

Krimbos, recreatiebos met veel natuur

31 oktober 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Krimbos

Het Krimbos is het jongste bos in het Nationaal Park Duinen van Texel. Het ‘oudste’ deel is in 1971 door de gemeente Texel aangeplant. De rest van het bos is door Staatsbosbeheer aangelegd in de periode 1983-85. Het Krimbos is om economische redenen aangelegd. Niet om met het bos geld te verdienen, maar om uitbreiding van de verblijfsrecreatie in de omgeving mogelijk te maken. Binnenkort laat Staatsbosbeheer weer een dunning uitvoeren om het Krimbos te onderhouden.

lees meer

Op de grens van zee en land

16 oktober 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

In de Slufter en de Mokbaai zijn op dit moment de laagste delen prachtig rood door de herfstkleuren van het zeekraal. Dit bijzondere plantje groeit op een plek waar andere planten het niet uithouden: in het slik op de grens van zee en land.

lees meer

Witte duinen, grijze duinen

9 oktober 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Al wandelend over het strand kun je de dynamiek van duinen goed zien. Het heeft alles te maken met stuivend zand. De buitenste duinenrij rijst meestal steil omhoog met veel helmgras. Daar zijn ook veel plekken met open zand die witte duinen worden genoemd. Daarachter wordt de begroeiing gevarieerder: struikgewas, grassige hellingen, vochtige valleien en uiteindelijk op sommige stukken heide. Dit zijn de grijze duinen omdat er een humuslaag in de bodem ontstaan is.

lees meer

Leo Brama wordt teamleider Staatsbosbeheer Texel

3 oktober 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Leo Brama

Per 1 oktober vindt er een organisatieverandering bij Staatsbosbeheer op Texel plaats. De dagelijkse leiding over het werk van Staatsbosbeheer wordt door gebiedsmanager Trudy van der Zanden overgedragen aan teamleider Leo Brama. Omdat veel onderwerpen met een belangrijke beleidsmatige inhoud en verdergaande –beslissingsbevoegdheid (grotendeels) zijn afgerond is geen gebiedsmanager met gedelegeerde bevoegdheden van het provinciehoofd meer nodig. Het gaat dan om onderwerpen als de herziening van de Ecologische Hoofstructuur (tegenwoordig Nationaal Natuur Netwerk), verkoop van erfpachtgrond en de inrichting van de nieuwe natuurgebieden. Nu is het een teamleider, zakelijk leider, waar Staatsbosbeheer de meeste behoefte aan heeft op Texel. Grotere beleidsmatige werkzaamheden (of taken?) zoals bestuurslid Nationaal Park Duinen van komen nu voor rekening van het provinciehoofd Riena Tienkamp.

lees meer

Vruchten in het duin

2 oktober 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Wat is het een mooi gezicht in het begin van de herfst, al die struiken in de duinen die vol hangen met vruchten. Duindoorns zijn vooral in de buitenduinen te vinden. In een paar valleitjes komen cranberry’s voor

lees meer

Het veelzijdig gebruik van spinrag

25 september 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

In deze tijd hangen prachtige uitgebreide wielwebben tussen de struiken of worden warrige spinselrommeltjes in de heide gevonden. Ze komen van de meesters van het werken met draad, de spinnen. Het veelzijdig gebruik van spinrag wordt uitgelicht aan de hand van de wespspin en de wolfspin.

lees meer

Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas, bericht van Provincie Noord-Holland

22 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Natuurontwikkeling Texel

Deze week start de provincie Noord-Holland met voorbereidende werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel. Het gaat om het maaien van gras en opruimwerkzaamheden, zoals het verwijderen van bosschages. Later dit jaar vinden onder meer werkzaamheden in de duinvallei van de Hanenplas en de aanleg van een fietspad langs de kreek plaats. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum.

lees meer

Onderhoud singels Waalenburgerdijkje Texel wegens essentaksterfte

19 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
essentaksterfte

Langs het Waalenburgerdijkje laat Staatsbosbeheer door de aannemers De Slufter en Tatenhove een groot deel van de beplanting afzagen. Vooral essen worden afgezaagd omdat deze ernstig zijn aangetast door essentaksterfte is een schimmel die in Nederland massaal essen aantast, de verwachting is dat zeker 90% van de essen hier aan zal sterven. Dode bomen langs het fietspad op dit voormalige dijkje zijn gevaarlijk. Daarom laat Staatsbosbeheer nu na het broedseizoen de bomen bij de grond afzagen. Tijdens het werk zijn delen van het fietspad afgesloten, dit is voor uw veiligheid en de veiligheid van de mensen die er werken, negeer deze afzettingen alstublieft niet.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog