www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Krekengebied Ouwerkerk en Dijkwater een paar apart.

15 augustus 2011 Boswachter Karel Leeftink in Aan Zee

Dirk Fluijt

boswachter bij Staatsbosbeheer op Schouwen Duiveland.

 

Beide zijn overblijfsels van de watersnood van 1953 maar met een totaal verschillende ontstaansgeschiedenis. Het Krekengebied in Ouwerkerk is een restant van de stroomgeulen die zijn achter gebleven nadat in november 1953 daar het laatste gat in de dijken was gedicht. Kort na de sluiting waren die geulen vele malen groter en sneden dieper in het landschap in. Met groot materieel zijn ze in die tijd terug gebracht tot de huidige vorm. Samen met de zichtbare caissons (watersnood museum)vormen ze een litteken van de ramp. Kort na de ramp kreeg ook de rest van het landschap haar huidige vorm en werd langs de plek des onheils een bos aangeplant met populieren, iepen, beuken, essen en eiken. Door het gebied werden paden aangelegd en langs het water kwamen ligweiden want de mens kreeg immers meer vrije tijd en die werd graag in de natuur doorgebracht. Het Krekengebied en de inlagen er naast zijn nu een natuurgebied van onschatbare waarde. Door het hoge zoutgehalte van het water in de kreken en de inlagen komen er veel bijzondere vogelsoorten voor. Dat komt omdat het water s’ winters haast nooit dicht vriest. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld brilduikers en futen bijna altijd aan voldoende voedsel komen. Langs de oevers groeien s’ zomers zelf wilde orchideeën. En als u in de buurt komt let dan ook eens op reeën en roofvogels.

Dijkwater.

Dit natuurgebied tussen Dreischor en Sirjansland is de jongste polder van Schouwen Duiveland.(1954) De goede grond werd landbouwgrond en de slechte grond natuur. En daar ben ik blij mee! Het natuurgebied bestaat uit een plas met zout water met lage oevers en bos. Het water is de vroegere vaargeul die naar de landbouwhaventjes De Steart bij Sirjansland, Stevensluis , Nieuwe Veer en Beldert bij Dreischor liep. Een deel van de oude zeedijk heeft de verkavelings werken van na de ramp overleeft en is nog zichtbaar. Dijkwater is nu vooral bekend door haar wilde orchideeënpracht in het voorjaar en haar vele soorten vogels die er het hele jaar voedsel en rust vinden. Let tijdens de Stevensluiswandeling (5 km) vooral eens op de lepelaars en de kleine zilverreigers en met een beetje geluk ziet u bij het water een ijsvogeltje op een overhangende tak of rietstengel.

IJsvogeltje op wacht.
reageren

geef een reactie

  • Nicoline
    13 mei 2012 om 10:09

    Hallo Dirk, afgelopen week heb ik ongelooflijk genoten van onze wandeling door het gebied van het Dijkwater. Ik hoop dat de anderen net zo genoten hebben en dat vele ons nog zullen volgen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog