www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Meer en betere broedmogelijkheden in Van Haaftenpolder

1 december 2016 Wendy in Aan Zee
Op het broedeiland is kans voor visdief

Vanaf vandaag voeren we werkzaamheden uit aan het vogeleiland in de Van Haaftenpolder. Het eiland wordt groter, in de winter natter en voorzien van een schelpenlaag zodat vogels als kluten, visdiefjes en kokmeeuwen hier in het voorjaar volop broedmogelijkheden hebben. Als het weer het een beetje toelaat, zijn de werkzaamheden binnen twee weken afgerond.

De werkzaamheden, die in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland plaatsvinden, zijn erop gericht de omstandigheden voor de broedvogels te optimaliseren. Deze vogels houden van kale eilandjes met een kalkrijke schelpenbodem waar ratten en vossen wegblijven. Het eiland in de Van Haaftenpolder heeft volop potentie. Met enkele aanpassingen verwachten we dat volgend voorjaar de eerste kustbroedvogels er hun plek vinden.

Schelpjes voor broedvogels

We laten de bodem van het eiland circa tien centimeter afgraven zodat deze in de natte winter onder water komt te staan. De natte bodem zorgt ervoor dat begroeiing en ook ratten wegblijven. Verder wordt het vogeleiland een stuk groter en aangevuld met schelpjes. De schelpjes maken het eiland aantrekkelijk voor vogels. Ze herkennen de witte vlakken al vanuit de lucht en kiezen zo hun broedplek.

Orchideeën en parnassia

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan het vogeleindje worden in de Van Haaftenpolder de omstandigheden voor bijzondere planten verbeterd. Er worden twee geulen gegraven. Deze zorgen voor een betere afwatering zodat het er ‘s zomers droger is en we in de toekomst vooral meer verschillende soorten orchideeën, maar ook parnassia en ratelaar kunnen zien bloeien.

Broedsucces in de Heideweg
Het broedeiland dat vorig jaar in de Heideweg gerealiseerd werd was afgelopen broedseizoen al enorm in trek bij visdieven en kluten.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De werkzaamheden vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en worden gefinancierd door de provincie Zeeland. In de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot van industrie, landbouw, auto’s en vrachtwagens terug te dringen, economische ontwikkeling mogelijk te maken en de natuur sterker te maken. De werkzaamheden in Zeeland zijn vooral gericht op herstel van de kenmerkende schrale natuur, die door de overdaad aan stikstof dreigt te verdwijnen.

Overwinterende vogels

In de wintermaanden kunt u in de Van Haaftenpolder vooral ganzen, smienten, brilduikers en andere eendensoorten vinden. Heel het jaar rond is er wel de kans om een slechtvalk te zien. Vanaf het vogelkijkscherm in het zuidelijk deel kunt u de vogels observeren. Ook kunt u het gebied bekijken vanaf de dijk of vanaf de ventweg die langs de Krabbenkreekdam loopt. Het is dan ook een interessante tussenstop tijdens een frisse wandel- of fietstocht op Tholen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog