www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Kleine vleeseter op de Schotsman

30 mei 2017 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

In de wat nattere delen van de Schotsman, op de plaatsen waar Veenmos groeit, komt vanaf mei de Kleine Zonnedauw te voorschijn, om in het najaar weer te verdwijnen. Dit kleine plantje is een vleesetende plant, maar houdt het bij muggen en andere kleine insecten.

Kleine Zonnedauw
Zonnedauw is een klein plantje met bladeren in een wortelrozet. De rand en de bovenkant van de kleine ronde bladeren zijn bezet met “tentakels”: rode uitgroeisels die aan hun top overdag een druppeltje kleverig vocht uitscheiden. Deze druppel lijkt op een dauwdruppel maar verdampt niet als het warmer wordt, het klierhaartje gaat juist meer vocht afscheiden. En juist op warme dagen komen insecten op deze druppel af om vocht te drinken, maar raken al snel vastgelijmd. Bij het spartelen om los te komen raken ze ook andere haartjes aan en komen hierdoor nog steviger vastgeplakt te zitten.

Gevangen
Behalve lijm scheiden de klierhaartjes ook een beetje mierenzuur uit, dat sporen eiwit van de prooi oplost. Dit eiwit zorgt voor een prikkel en de tentakel komt in beweging. Langzaamaan rolt het blad zich om het insect heen. Inmiddels zijn de tentakels begonnen met verteringssappen uit te scheiden, wat de eiwitten uit het insect oplost. Dezelfde haartjes zuigen dit op. Na een paar dagen zijn alleen de onverteerbare delen van het insect over. Het blad gaat dan weer open, de insectenresten worden door de wind weggeblazen en er vormen weer nieuw lijmdruppeltjes.

Voedingsstoffen
De plaats waar de Kleine Zonnedauw groeit bevat maar heel weinig voedingsstoffen als stikstof, fosfor en kalium. Wat de plant hiervan uit de insecten kan opnemen vormt een nodige aanvulling.

Zeldzaam
In Nederland komen drie soorten Zonnedauw voor: Kleine Zonnedauw, Ronde Zonnedauw en Lange Zonnedauw. In Zeeland komen alleen de Kleine Zonnedauw (uitsluitend op de Schotsman) en de Ronde Zonnedauw (alleen in de Braakman) voor. Op beide groeiplaatsen wordt het beheer goed afgestemd op deze bijzondere vleeseters. En langzaamaan breidt het aantal Zonnedauwen op de Schotsman en in de Braakman uit.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog