www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Verlies en winst door stormschade

13 juni 2017 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Het was een onstuimige nacht én dag begin juni: een stevige Zuidwester storm raasde over Zeeland. Met de bomen volop in het verse blad, nat van de regen en wortelend in een uitgedroogde losse bodem, is de kans op stormschade erg groot.

Veel werk
Het resultaat van de storm waren omgewaaide bomen, afgeknapte takken en veel afgeblazen blad. Soms onze wegen en paden versperrend, soms afgeknapt in het bos, soms afgerukte takken op het boerenland. En dat levert veel werk op voor onze collega’s. Er wordt hard gewerkt om het op te ruimen, maar dat kan niet allemaal tegelijk. Mocht u een boom of tak weten die gevaar oplevert, dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Dood hout doet leven
Waar het mogelijk is laten we het dode hout liggen. Dood hout wordt namelijk verorberd door heel veel organismen. Afhankelijk van de houtsoort en de stand van het vervalproces zijn ongeveer 600 soortenpaddenstoelen en rond de 1350 keversoorten betrokken bij het volledig verteren van de dode boom of tak. Tussen paddenstoelen en insecten bestaan verschillende afhankelijkheidsrelaties. Insecten dragen paddenstoelsporen mee naar andere takken of stammen, terwijl de paddenstoelen voedingsbron en leefruimte voor de insecten kunnen zijn.
Dit leidt ertoe dat ieder dood-houttype (liggend of staand) zijn eigen verzameling van organismen heeft. Er ontstaan leefgemeenschappen in het schors, het hout, de humus, boomholten etc.

Bedreigde soorten
Veel dieren en planten die op dood hout aangewezen zijn, worden met uitsterven bedreigd. Deze soorten zijn afhankelijk van bepaalde vervalfasen van hout. Paddenstoelen, biezen, mossen, varens en vele insectensoorten zoals mieren, vliesvleugeligen, vlinders vinden hier hun woongebieden. Het grootste deel van onze duizend wespen- en bijensoorten zijn op oud en dood hout aangewezen.

Verlies en winst
Zo’n storm levert veel schade op aan de bossen en aan de bomen langs wegen en op dijken. Het hout verliest een deel van de verkoopwaarde door beschadiging. En het vraagt heel wat inzet van het personeel en aannemers om de boel weer op te ruimen. Daarnaast zijn er veel vogelnesten uit de bomen gewaaid. En veel kustbroedvogels hebben hun nesten zien verdwijnen door het hoog opstuwende water.
Maar er is ook winst: de natuur heeft baat bij zoveel vers dood hout in de natuurgebieden.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog