www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Amerikaanse vogelkers verwijderen voor behoud open duinen

24 juli 2017 Wendy in Aan Zee
Kleine parelmoervlinder

Kleine parelmoervlinder - Foto Alex de Visser

Vanaf morgen starten we met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers bij het Groene Duin op de Kop van Schouwen. De exoot bedreigt het typisch Zeeuwse open duinlandschap. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken in beslag nemen.

Stikstof in de natuur

De overmaat van stikstof in de lucht heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat een teveel aan voedingsstoffen in de natuur terecht is gekomen. Auto’s, fabrieken en landbouwvoertuigen stoten stikstof uit dat vervolgens neerdaalt in de natuur. Dit werkt als een soort pokon. Bomen, struiken en planten gaan er extra snel van groeien.

Bospest

Amerikaanse vogelkers is een struik die hier van nature niet thuis hoort. De invasieve soort – ook wel bospest genaamd – is aan het begin van de 20e eeuw door de mens geïntroduceerd. Later bleek dat de struik zich erg makkelijk verspreidt en inheemse soorten bedreigt. Onder invloed van stikstof is er een rijke humuslaag ontstaan waardoor Amerikaanse vogelkers zich nog sneller kan verspreiden. Door de struik te verwijderen wordt het gebied ‘gereset’ en hebben duinsoorten als tapuit, parelmoervlinder en veldkrekel weer kans zich te ontwikkelen.

Nabeheer

In 2014 is er al op grote schaal Amerikaanse vogelkers verwijderd op de locaties in het Groene Duin. De zaailingen van de verwijderde struiken worden nu teruggedrongen door ze met een klein wielkraantje met wortel en al te verwijderen. Op delen met hoge duinen zal de aannemer met een klein rupskraantje de exoot verwijderen.

Verwijderen van Amerikaanse vogelkers vergt een lange adem. Na de werkzaamheden zullen de Schotse hooglanders en de paarden in het gebied de jonge zaailingen bij moeten houden. Ook zal er in de toekomst een schaapskudde ingezet worden. Als schapen de jonge struikjes een aantal keer achter elkaar aanvreten sterft de struik uiteindelijk.

Schotse hooglanders poel het Groene Duin

Toegankelijkheid

De werkzaamheden vinden plaats in het Groene Duin bij de Adriaan van der Weijdeweg. Bezoekers aan Boswachterij Westerschouwen, de Zeepeduinen of de Meeuwenduinen vanaf parkeerplaats ‘Het Groene Duin’ zullen de werkzaamheden tegenkomen. Fiets- en wandelpaden blijven toegankelijk.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Het verwijderen van de overmaat aan stikstof uit de natuur en het herstellen van de effecten van de stikstofuitstoot in het landschap vindt plaats in opdracht van de provincie en vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van het Ministerie van Economische zaken. Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAS Herstelmaatregelen. Door de PAS-maatregelen ontstaat ontwikkelruimte voor bedrijven om uit te breiden, én wordt tegelijkertijd de achteruitgang van de natuur gestopt. Op deze website vind je meer informatie over de PAS.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog