www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Boa’s doen monstervangst

2 mei 2018 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Boa’s van Staatsbosbeheer en Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben een grote slag geslagen toen zij op heterdaad drie mannen staande hebben gehouden met 400 meter staand want in hun bezit. De zaak is in onderzoek bij de politie en NVWA.

Samenwerking
Boa’s van Staatsbosbeheer en Sportvisserij Zuidwest Nederland surveilleerde gezamenlijk op Schouwen-Duiveland. Tijdens deze samenwerking werd onder andere het Natura 2000 gebied in de Schelphoek bezocht. Hier troffen de opsporingsambtenaren drie mannen aan. Na observatie bleken de drie voorbereidingen te treffen om staand want uit te zetten in het buitendijkse water van de Schelphoek. Staand want geldt als een verboden vangmiddel en het is tevens niet toegestaan om te vissen in het water van de Schelphoek.

Archieffoto Schelphoek (foto Staatsbosbeheer)

Staand want
Staand want zijn letterlijk rechtopstaande netten. De bovenzijde zijn voorzien van drijvers terwijl de onderlijn is voorzien van lood. Hierdoor ‘staat’ het net in het water en zwemmen de vissen erin. Door de fijnmazige structuur van het net is het slecht waarneembaar en desastreus voor alles wat erin komt. Zo kan een staand want ook de levens van eenden en andere vogels eisen. Zeker in een gebied als de Schelphoek, aangemerkt als hoogwatervluchtplaats voor kustvogels, kunnen deze netten voor ernstige gevolgen zorgen. Staand want is daarom een verboden vangmiddel in Nederland.

De 6 netten zijn door opsporingsambtenaren in beslagen genomen (foto Staatsbosbeheer)

Strafbaar
De opsporingsambtenaren hebben de zestal netten in beslag genomen. Bij nader onderzoek bleken de netten bij elkaar 400 meter lang te zijn. Er wordt proces verbaal tegen de heren opgemaakt inzake de visserijwet. De stroperij-zaak wordt verder onderzocht en behandeld door de politie en de NVWA.

6 netten van in totaal 400 meter. (foto/bewerking rode accentuering Staatsbosbeheer)
reageren

geef een reactie

  • Inge Brandsma
    2 mei 2018 om 13:43

    Goede aktie! Wat triest dat dit nog gebeurt…

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog