www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Eindelijk rust voor strandplevieren op Verklikkerstrand

17 mei 2018 Wendy in Aan Zee
Strandplevier op het Verklikkerstrand - foto Maarten Sluijter

Strandplevier op het Verklikkerstrand - foto Maarten Sluijter

Nergens is de Zeeuwse kust zo dynamisch als op het Verklikkerstrand. De grote zandplaat voor het strand is afgelopen zes jaar wel 500 meter naar het oosten verplaatst en biestarwegras houdt de jonge duintjes vast die op het strand ontstaan. Sommige vogels houden wel van een beetje risico en broeden het liefst precies op deze overgang tussen strand en water: de strandplevier. Hoofdpersoon van het Verklikkerstrand, want deze zeldzame vogel voelt zich hier thuis en wil er zijn jongen grootbrengen. Wij helpen hem een handje!

150 paar strandplevieren in heel Nederland

De strandplevier is één van de leukste vogeltjes die je op het strand kunt treffen. Een klein behendig vogeltje die hoog op zijn poten staat. Hij heeft de perfecte kleur om op te gaan in de omgeving en dribbelt vrolijk rond over het strand op zoek naar insecten, garnalen en krabbetjes. Het gaat alleen niet zo goed met deze gevederde vriendjes. Terwijl er in 1975 nog zo’n 800 paar strandplevieren broedde in Nederland zijn het er tegenwoordig maar krap 150. En dat is niet zo gek, want de strandplevier houdt net zo veel van het strand als mensen, en die zijn er op het strand steeds meer.

Kuiltje in de grond

Een kuiltje in de grond, bekleed met wat schepjes of steentjes. Meer stelt het niet voor, het nestje van de strandplevier. Als hij eenmaal broedt vertrouwd hij volledig op zijn schutkleur en blijft zo lang mogelijk zitten. Hij wordt makkelijk onder de voeten gelopen en is een gemakkelijke prooi voor honden.

Deltagebied is favoriet

De strandplevier is een zeldzame broedvogel in Nederland. De trend is negatief. In 2017 kwamen 128 paar strandplevier tot broeden in de Delta, dat is 84% van de Nederlandse populatie. Slechts enkele paartjes broeden in het Nederlandse Waddengebied. Het Verklikkerstrand is een belangrijk broedgebied voor deze soort. Strandplevieren hebben rust en ruimte nodig om succesvol te kunnen broeden. Ruimte, dat is hier genoeg. Nu nog een beetje rust. Want hoewel de dieren jaarlijks paartjes vormen en eieren leggen worden de jongen zelden groot.

In actie voor de strandplevier

Voor Staatsbosbeheer reden genoeg om in actie te komen. Met houten paaltjes en natuurtouw worden twee delen van het strand afgezet zodat strandplevieren rust kunnen vinden om hun eieren uit te broeden en jongen groot te brengen.

Markering Verklikkerstrand
Markering Verklikkerstrand

 

Mens en dier zijn welkom

Het Verklikkerstrand is een zeer belangrijk natuurgebied. Veel mensen genieten van dit bijzondere stukje Schouwse kust. Bewoners en toeristen weten dit uitgestrekte natuurstrand te vinden. U kunt strandplevieren helpen door honden aan de lijn te doen en rekening te houden met het gemarkeerde broedgebied. Extra leuk is dat je bij de gemarkeerde zones kans hebt een broedende strandplevier te zien. Wie er oog voor heeft ziet dit knappe vogeltje zitten!

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen voor de strandbroeders op het Verklikkerstrand met Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland.

Strandplevier - foto Maarten Sluijter
Strandplevier – foto Maarten Sluijter
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog