www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Afschot damherten Haringvreter gestart

25 november 2019 Boswachter Karel Leeftink in Aan Zee

Staatsbosbeheer is gestart met het verminderen van het aantal damherten op de Haringvreter. De damherten zijn kenmerkend voor de Haringvreter en voor veel recreanten een extra reden om een bezoek aan het eiland te brengen. De afgelopen jaren is het aantal damherten echter veel te groot geworden. Dat zorgt voor schade aan andere natuurwaarden en voor overlast indien de dieren overzwemmen naar de vaste wal op zoek naar meer leefruimte. Daarom heeft de provincie Zeeland na uitgebreid onderzoek toestemming gegeven om het aantal damherten te verminderen. Afschot is hiervoor de enige reële oplossing.

Negatieve gevolgen beperken

De damherten houden het eiland door hun graasgedrag open en zijn populair bij de bezoekers van het eiland. De populatie damherten is echter zo groot geworden, dat de dieren negatieve gevolgen hebben op de natuur. Plantensoorten komen niet meer in bloei, kunnen geen zaad meer zetten en insecten missen hun voedselbronnen. Ook verdwijnen het struweel en de rietruigten die het leefgebied zijn van veel beschermde vogels en de bijzondere Noordse woelmuis. Om het herstel van planten en dieren weer mogelijk te maken, is een lager aantal damherten noodzakelijk. Op dit moment zijn er ruim 650 damherten op het eiland. Het aantal damherten wordt teruggebracht naar 150. Bij dit aantal dieren wordt bekeken of de negatieve effecten van de begrazing van de damherten op flora en fauna voldoende is teruggedrongen. Daarna blijft populatiebeheer op de Haringvreter nodig om het aantal damherten op dit niveau te houden.

Veilig en zorgvuldig

Staatsbosbeheer is deze winterperiode gestart met het afschot, na een zorgvuldige voorbereiding. Getracht wordt de doelstand deze winter te behalen. Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop. Daarom is de Haringvreter in deze periode tijdelijk afgesloten voor het publiek.

Wat gebeurt er met het vlees?

Het vlees van de dieren is na een zorgvuldige keuring te koop voor consumenten en horeca via pietervanmeel.nl.

 

reageren

geef een reactie

 • Jonas Keppens
  3 december 2019 om 23:00

  Is de haringvreter dan heel de winterperiode afgesloten? Of zijn er nog enkele momenten waarop het eiland toegankelijk is? Ik dacht er namelijk net foto’s te gaan nemen deze winter.

  • Karel Leeftink
   20 januari 2020 om 10:51

   geachte heer Keppens,

   excuus voor de wat late reactie, maar de Haringvreter is tot half maart voor het publiek afgesloten

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog