www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Braakman-Zuid uitgebreid: 36 hectare nieuwe natuur

17 juli 2020 Margaret Boer in Aan Zee

Natuurgebied de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen is één van de grotere natuurgebieden van deze streek. In de regio is de Braakman een geliefde plek en al jaren in ontwikkeling. Tot 1953 was de Braakman-kreek nog een zeearm van de Westerschelde, het is ingepolderd en 400 hectare werd ingericht als prachtig natuurgebied. In de afgelopen jaren is de natuur er flink uitgebreid met maar liefst 36 hectare, een mooie ontwikkeling, ook voor toekomstige plant- en diersoorten.

Natuurgebied Braakman-Zuid

Het gebied Braakman-Zuid is in een aantal fases ingericht. In 2018 is Staatsbosbeheer eigenaar geworden van één van de ontbrekende stukjes langs het Isabellakanaal. Een stuk landbouwgrond is omgevormd tot natuurgebied, samen met nog enkele andere terreinen die al in eigendom waren bij Staatsbosbeheer. De laatste ontwikkelingen werden dit jaar afgerond. Met deze veranderingen is het natuurgebied inmiddels uitgebreid met 36 hectare nieuwe natuur.

Braakman Zuid

Gevarieerde natuur

Bij de inrichting is gelet op verschillende natuurwaarden. Diverse overgangszones -met onder meer bos, grasland, rietoevers en water- zorgen voor een leuke mix gevarieerde natuur. Hierdoor is er veel ruimte voor diverse plant- en diersoorten, en dit komt weer flink ten goede van de biodiversiteit. En dat is nu al merkbaar! Op dit moment zijn er al diverse soorten ontdekt, zoals kleverige ogentroost, heen, rietorchis en in de nieuwe graslanden zijn al regelmatig reeën gespot.

Tram tracé Axel-IJzendijke

De Isabellahaven is altijd al een strategische plaats geweest. Voor de Tweede Wereldoorlog is het tracé van de tram Axel-IJzendijke langs de Isabellahaven aangelegd, dit tracé is inmiddels weer geaccentueerd in het landschap en bij de houten brug over het Isabellekanaal is een laarzenpad door het vochtig hooiland aangelegd.

Bijdrage Provincie Zeeland

De uitbreiding van de Braakman-Zuid is onderdeel van de aanleg en instandhouding van het natuurnetwerk door de hele provincie Zeeland. We zijn daarom zeer dankbaar dat dit project mogelijk is gemaakt door de Provincie Zeeland met een Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.

Zelf ontdekken

Ontdek de Braakman-Zuid, bekijk het filmpje of kom een keer langs! De Braakman-Zuid is bereikbaar via de Spanjaardsweg of Isabellaweg in Philippine. Je kunt ook op excursie gaan in een van onze gebieden. Staatsbosbeheer organiseert in Zeeuws-Vlaanderen activiteiten en excursies voor jong en oud. Op deze website lees je wat er de komende tijd te doen is of kijk op onze facebookpagina.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog