www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Tweede Zeeuwse boer tekent voor natuurinclusieve landbouw

2 december 2021 Staatsbosbeheer in Aan Zee

Staatsbosbeheer gaat een vergaande samenwerking aan met Kees, Connie en Anne Steendijk van de Korenschoof, een biologisch akkerbouw en geitenmelkbedrijf in Kamperland. De getekende overeenkomst maakt deel uit van een groot project van 40 bedrijven samen met Staatsbosbeheer, het ministerie en boeren, om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR (Wageningen University & Research) monitort de projecten. De Korenschoof is in Zeeland de tweede boerderij die meedoet.

Het motto van de Korenschoof is ‘biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren, met respect voor de natuur’. Tarwe en spelt zijn de hoofdteelten waarin het bedrijf zich heeft gespecialiseerd. Van deze gewassen worden, in samenwerking met een lokale bakker, biologisch broden gebakken: het Korenschoofje. Verder verbouwt het bedrijf biologische frietaardappelen, rode uien en pompoenen. Vanaf 2018 werkt dochter Anne mee en is de bedrijfsuitvoering uitgebreid met 700 biologische Saanen melkgeiten. De geitenmelk gaat naar de Organic Goatmilk Coöperatie en de mest wordt gebruikt op de akkerbouwpercelen. Daarmee is de kringloop op het bedrijf gesloten.

Ondertekening Connie en Kees Steendijk (Korenschoof) en Sandra den Adel (Staatsbosbeheer).

De Schotsman

De familie Steendijk pacht van Staatsbosbeheer het vochtige, orchideerijke hooiland van de Schotsman: een voormalige zandplaat die na de afsluiting van het Veerse Gat in 1961 droogviel. De Schotsman staat bekend om zijn schrale graslanden met parnassia, orchideeën en zeggen. Naast open terrein met schraal grasland, slikrandjes en duinen, grenzend aan het Veerse Meer, bestaat het natuurgebied uit gemengd bos. Daarnaast pacht het bedrijf diverse dijken in de directe omgeving. Geschikt gras gaat als voer naar de geiten. Het overige gewas wordt omgezet naar biologische compost voor de akkerlanden.

Diensten voor natuurbeheer en co2 neutraal

Door de ligging in de nabijheid van natuurgebieden én de terreinkennis besteedt Staatsbosbeheer diverse werkzaamheden uit aan de Korenschoof. Een voorbeeld is het sinusbeheer, waarbij steeds een ander deel van het gebied wordt gemaaid, wat goed is voor de insectenrijkdom. Ook op Steendijk’s eigen land is de natuur steeds meer aanwezig. Naast een boomgaard, takkenrillen en kruidenrijk grasland heeft hij dit jaar een keverbank aangelegd voor de patrijs. Sinds twee maanden is het bedrijf ook CO2 neutraal. Hiervoor waren al 170 zonnepanelen op het dak geplaatst, en draait er een kleine windmolen.

Sinds twee maanden is het bedrijf CO2 neutraal. Hiervoor waren al 170 zonnepanelen op het dak geplaatst, maar sinds kort draait er ook een kleine windmolen om de zonnearme perioden te kunnen compenseren. Ook heeft de familie Steendijk voor de bedrijfsvoering een elektrische werktuigdrager (trekker) laten ontwikkelen.

Natuurinclusieve landbouw

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 bedrijven te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. In totaal heeft Staatsbosbeheer 50.000 hectare natuurland met een grasachtige vegetatie in eigendom. Het mes snijdt aan twee kanten: Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij – om rendabel te kunnen opereren – méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor wordt met de boer afspraken maakt over activiteiten op de eigen grond met het oog op natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering. Op deze manier kan de ondernemende biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Met als resultaat dat de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer kan toenemen.

Eerder dit jaar tekende Staatsbosbeheer in Zeeland een overeenkomst met Hof de Eendragt, een kleinschalige boerderij met scharrelvarkens en natuurrunderen in Terneuzen. Buiten Zeeland zijn er inmiddels 15 overeenkomsten getekend.

Op foto van links naar rechts Andre Hannewijk en Benjamin Walhout (Staatsbosbeheer) en Connie, Anne en Kees Steendijk (Korenschoof).

reageren

geef een reactie

 • Dick Brand
  7 januari 2022 om 16:41

  Wat is de duur van de overeenkomst?

  • Staatsbosbeheer
   11 januari 2022 om 09:49

   Hallo Dick, de duur van de overeenkomst is 12 jaar.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog