www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Berichten met de tag:
struikhei

Aan Zee

Na een aantal droge jaren staan de Zeeuwse heidevelden nu weer prachtig in bloei.

Na enkele droge jaren staat de heide er weer prachtig bij: de regen van de afgelopen weken heeft er voor gezorgd dat de heide paarser dan ooit kleurt. Hoor het gezoem van de bijen, ruik de zoete geur van de heide en geniet van al dat paars.

lees meer
Aan Zee

Struikhei kleurt duinen paars

Bij prachtige paars gekleurde heidevelden denk je toch al snel aan de hogere zandgronden in het midden en oosten van het land. Maar niets is minder waar! Aan de westkant van Schouwen-Duiveland, op zo’n 2500 meter van het strand, ligt een prachtig veld bloeiende struikhei. Het grootste veld van Zeeland!

lees meer
Texel

Drie hei soorten ontmoeten elkaar op Texel

Van drie belangrijke Europese heidesoorten valt Nederland binnen het verspreidingsgebied. Op verschillende plaatsen, zoals op Texel, komen deze drie soorten door elkaar voor; struikhei, gewone dopheide en kraaiheide. Ze zijn ook regelmatig echt door elkaar te vinden.

lees meer
Texel

Rollebollen in de duinen; zilveren zandbij Andrena argentata in @NPTexel

Het leven in het duin blijft bestaan dankzij continue voortplanting. Sommige soorten rollebollen daarbij letterlijk door het duin. Op zandige plekken zoals stuifkuilen en onverharde paden is nu de landelijk zeldzame, maar op Texel talrijke zilveren zandbij actief met de eerste fase van de voortplanting. Bij de wilde bijen komen de mannetjes eerder uit dan […]

lees meer
Texel

Kom naar buiten en leef je uit! Natuurwerkdag 1-11 op Texel

Kom naar buiten en leef je uit. Help mee boomopslag te verwijderen. Op Texel kan tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 1 november tussen 13.30 en 16.00 uur gewerkt worden in het Nationaal Park de Duinen van Texel bij Staatsbosbeheer. Duinen van Texel Te veel bomen maken heide ongeschikt voor verschillende soorten: de heizijdebij vindt minder […]

lees meer
Texel

Zilveren zandbij; zeldzaam, maar op Texel talrijk

Een bekend misverstand is dat een zeldzame plant- of diersoort altijd maar in klein aantal voorkomt. De zilveren zandbij is landelijk zeldzaam en in het binnenland bijna verdwenen. Ook langs de kust is deze soort sterk afgenomen. Op Texel is de bij, vooral in de duinen van het oude Texel, echter nog volop te vinden. […]

lees meer
Texel

Mountainbikeroute in De Dennen op Texel is door ATB’ers opgeknapt

[slideshow] Vanochtend hebben leden van Wielersport Texel onderhoudt uitgevoerd aan hun mountainbikeroute in De Dennen op Texel. Zanderige plekken zijn belegd met gehakselde struikhei, die door Staatsbosbeheer beschikbaar is gesteld. Aangereden vormt dit materiaal een stevige laag, nadat volgende week de deelnemers aan een toertocht zijn gepasseerd ligt de route er weer prima bij. Boswachter […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog