www.boswachtersblog.nl/ Achterhoek

20 hectare bos erbij op landgoed Slangenburg

19 mei 2021 Boswachter Doreen Rugers in Achterhoek

Landgoed Slangenburg - omgeving Doetinchem - heeft er dit voorjaar 20 hectare bos bij gekregen. In totaal zijn er 65.000 bomen en struiken geplant. In deze blog lees je waarom dit bos is aangeplant en wat daar allemaal bij komt kijken.  

Boscompensatie en nieuw bos. 

Dit voorjaar is er op landgoed Slangenburg 20 hectare bos aangeplant. Dit is het begin van meer bosaanplant in Nederland en ook in de Achterhoek. Waarom? Het doel van Staatsbosbeheer is om de komende tien jaar door heel Nederland 5000 hectare bos bij te planten. Om zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van het bosareaal in Nederland. Bos is waardevol voor klimaat en CO2 vastlegging, (bos)natuur en bijbehorende biodiversiteit, duurzaam hout en recreatie. Deze 20 hectare op de Slangenburg is het begin van meer. Ook in de rest van de Achterhoek onderzoeken we de komende jaren geschikte locaties voor het aanplanten van bos. Naast het planten van ‘nieuw bos’ gaat Staatsbosbeheer bos dat gekapt is bij N2000 natuurherstelprojecten elders weer terug planten, zodat het bosareaal behouden blijft.

De bosaanplant op de Slangenburg draagt bij aan beiden. Het compenseert het bos dat bij N2000 gebied Stelkampsveld en Willinks Weust ruimte heeft gemaakt voor andere kwetsbare natuur. Wil je daar meer over weten? Het is te lezen in eerdere blogs over Willinks Weust en Stelkampsveld. Daarnaast draagt de bosaanplant op de Slangenburg ook een beetje bij aan het realiseren nieuw bos.

Hoe dan ook is de bosaanplant op de Slangenburg uniek, 20 hectare erbij in een gebied, dat is veel!

Afbeelding boven: Op landgoed Slangenburg zijn de groen gearceerde percelen dit voorjaar aangeplant met bos. In totaal 20 hectare.

Bosaanplant, hoe werkt dat?

Er komt veel bij kijken om een bos aan te planten. Allereerst op zoek naar een beschikbare locatie, waar is er ruimte om bos te planten. We willen natuurlijk niet dat nieuw bos ten koste gaat van aanwezige (naastgelegen) natuur.  Daarnaast houden we rekening met landschap, cultuur(historie),  bodem en waterhuishouding. Welke boomsoort groeit waar het beste, wat sluit het beste aan op de bestaande natuur. Welke dier en planten soorten komen er al voor enz enz. Is alles in beeld en de plannen klaar? Dan gaan de handen uit de mouwen.

Eerst wordt de grond bewerkt, zodat de jonge bomen een goede start krijgen. Als de bomen en struiken worden geleverd dan worden ze ingekuild op één locatie. Inkuilen wil zeggen dat de bomen worden ingegraven tegen uitdrogen. Vervolgens is het tijd om te planten. Als het weer meewerkt tenminste, dat laat zich niet plannen. Tijdens het planten op de Slangenburg hebben we alles gehad. Van zomerse temperaturen tot een dik pak sneeuw. Dat zorgde uiteindelijk voor een race tegen de tijd. Bomen kan je het beste in de winter of het vroege voorjaar planten. Maar met inzet van extra mankrachten is het allemaal gelukt.

Foto boven: ingekuild bosplantsoen om uitdrogen te voorkomen.

Het planten van de bomen gebeurt weliswaar met machines maar is nog steeds veel handwerk en vakmanschap. Achterop de trekker zitten de planters die elke boom de grond in begeleiden. Vervolgens worden alle boompjes nagelopen. Beetje aandrukken indien nodig en zorgen dat de boom recht staat. De kruiden en struikenranden zijn zelfs helemaal met de hand geplant. Door de harde werkers van zorgboerderij Slangenburg. 

Foto boven: bosaanplant gaat deels machinaal, maar is nog steeds handwerk.

Foto onder: Wethouder Paul Hofman – die een veldbezoek bracht aan de bosaanplant – heeft naast het planten van een lindeboom ook even op de plantmachine plaats genomen.

Variatie 

We hebben een variatie aan boom en struiksoorten geplant. Met name veel loofhoutsoorten waaronder eik, esdoorn, haagbeuk en linde. Dat is niet zonder reden. Het zorgt voor diversiteit. Goed voor flora en fauna. Gemengde bossen zijn daarnaast minder vatbaar voor ziektes en plagen dan wanneer er één boomsoort staat. De randen van de bossen zijn aangeplant met een kruiden- en struiklaag. Met soorten als hazelaar, wilde appel, kardinaalsmuts en meidoorn. De overgang tussen bos en open landschap is daardoor gevarieerder.  Zo’n soortenrijke en gevarieerde rand is mooi om te zien maar zeker ook waardevol voor de natuur. In zo’n rand komen bloeiende struiken met bessen in het najaar. Insecten, vlinders, vogels en ook de boomkikker gaat hiervan profiteren.

Foto: Boomkikkers houden van struweelranden en bramen.

Het planten van een gemengd bos vraagt om vakmanschap. Het is meer dan willekeurig een boom van de stapel pakken tijdens het planten. De ene boomsoort groeit sneller dan de andere. De ene boomsoort kan beter tegen schaduw dan de andere etc. Bij het aanplanten wordt er daarom rekening gehouden met de samenstelling van soorten. Sommige boomsoorten worden daarom in groepjes van dezelfde soort geplant. Boomsoorten die prima samen kunnen worden gemengd geplant.

Wandelpaden

Naast natuur en landschap denken we ook aan de wandelaar.  Er komt op twee locaties een stuk wandelpad bij. Dat zorgt voor meer wandelvariatie en gedeeltelijk kan het ruiterpad nu apart van het wandelpad. Doordat het nieuwe wandelpad dwars door het nieuwe bos gaat, kan iedereen meegenieten van de bosontwikkeling en ze zien opgroeien. De bomen zijn nu natuurlijk nog klein, maar geduld is een schone zaak. Wil je een keer wandelen op dit landgoed? Klik hier voor alle wandelroutes in de Achterhoek.

Foto boven: De jonge aanplant is nog klein, maar met wat geduld groeit dit uit tot een bos.

De aanplant zit in de grond. Klaar?

Het bos is dit voorjaar aangeplant. Maar het werk is dan zeker nog niet klaar. De komende jaren blijven we volgen of de bomen goed aanslaan. Soms gaat een deel van de aanplant dood en moeten we de komende jaren nog wat bijplanten. Dat is vooraf nooit helemaal te voorspellen. Weeromstandigheden spelen ook mee. Gelukkig hebben we nu een lekker nat voorjaar, een goede start voor de jonge bomen.

reageren

geef een reactie

  • Kelly Blase
    7 juli 2021 om 07:39

    Well, this a very good thing to do because taking care o nature will benefit us in future. While getting help in college essay from a professional. So, must take care of our nature before it is too late and take more initiative like these.

  • Frits van Wijngeeren
    20 mei 2021 om 13:27

    Een deel van de beplantte delen staan niet op de kaart. Tevens de terreintypen welke zijn beplant. Dus wat meer duidelijkheid zou gewenst zijn. Een deel van de terreintypen waren volgens mij akkers (akkerkruiden) en graslanden. Mijn vraag is dan ook zijn deze terreintypen niet waardevol en droegen ze niet bij aan de diversiteit van het Landgoed Slangenburg? Nadere uitleg wat meer duidelijkheid verschaft zou zeer wenselijk zijn.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog