www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Afplaggen en stuiven maar!

26 april 2012 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Deze week laat het weer het een beetje afweten. Maar dat is voor ons nog geen reden om alleen maar binnen te zitten. Afgelopen maandag is er een aardig groot gezelschap op de fiets gestapt om te praten en te discussiëren over het project Duinherstel Ameland. In het gezelschap zaten vertegenwoordigers van It Fryske Gea, aannemersbedrijf Spoelstra, dorpsbelangen Buren, Vogelwacht Hollum Ballum, Gemeente Ameland, Rijkswaterstaat, Natuurwerkgroep en Staatsbosbeheer.

Duinherstel Ameland is een project dat als doel heeft om de kwaliteit van de grijze duinen op Ameland te verbeteren, meer variatie in soorten planten en dieren. De hoeveelheid stikstof, die onder andere door de luchtverontreiniging in de bodem komt, heeft invloed op de ontwikkeling van de flora in de duinen. Het gevolg is dat er een erg eenzijdige vegetatie van grassen en struiken ontstaat. En de karakteristieke planten zoals duinviooltje en parnassia verdwijnen. Maar ook de karakteristieke dieren van de grijze duinen,  zoals duinparelmoervlinder, kommavlinder, bergeend, blauwe kiekendief, stormmeeuw hebben het zwaar.

Het project wordt door RWE/Essent- NUON ondersteunt en zij hebben met It Fryske Gea, de Vennoot en Staatsbosbeheer een overeenstemming bereikt om de komende jaren aan het duinherstel te werken.  De eerste twee deelprojecten zijn inmiddels afgerond, namelijk bij It Fryske Gea en de Vennoot. En daar namen we als eerste een kijkje, de reacties waren goed en zeer tevreden. Ook de inkeping van de zeereep liet zien dat de duinen weer flink aan het stuiven zijn gegaan. Als laatste brachten we een bezoek aan de Zwanewaterduinen waar Staatsbosbeheer in het najaar een oude paraboolduin wil gaan afplaggen. Het mooie van het ter plekke bekijken van een werkgebied is dat het veel tastbaarder wordt en dat men direct goed in de gaten heeft wat we nu precies willen bereiken. Sommigen werden wel heel enthousiast en zagen zelfs nog grotere stukken afgeplagd zien worden.  Maar eerst maar het plan goed uitwerken en dan weer neerleggen bij geïnteresseerden zodat het voor iedereen duidelijk wordt wat we willen bereiken. Ondanks de regen was het wel een goede bijeenkomst. Kortom wordt vervolgd!

reageren

geef een reactie

  • Een goede bijeenkomst met de gemeenteraad | Staatsbosbeheer Ameland
    12 juni 2012 om 16:54

    […] projecten die gaan lopen hier op Ameland namelijk, Klimaatbuffer project Zuidwest Ameland en Duinherstel Ameland. Beide projecten zijn al aan de orde geweest via ons […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog