www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Een veldwerkplaats bij de Feugelpôlle

26 november 2012 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

De Feugelpôlle is bezocht voor een veldwerkplaats in het kader van “Natuurlijke klimaatbuffers“. Landelijk zijn er maar liefst 19 Klimaatbuffers. Een aantal van deze buffers worden gekoppeld aan een veldwerkplaats. Een veldwerkplaats is een studiedag waar geïnteresseerden kunnen ruiken en proeven aan het unieke van een klimaatbuffer. Een klimaatbuffer is een project waarbij de natuur de mogelijkheid krijgt om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. In het geval van de Feugelpôlle is dat de stijgende zeespiegel. Met behulp van relatief kleine ingrepen kan de kwelder zich weren en krijgt het de kans om hoger te worden en eventueel te groeien, zodat de kwelder een bufferende werking heeft op de golfslag en bijdraagt aan de kustverdediging.

Het project bij de Feugelpôlle is toch wel onderscheidend in vergelijking met de andere projecten, omdat dit één van de weinigen projecten is waar het gaat om zout water. Daarom werd deze ook uitgekozen voor een veldwerkplaats. Er zijn15 mensen afgereisd om het proces en het verhaal achter het project te horen.

We begonnen al op de boot naar Ameland met een korte kennismaking en een korte toelichting wat een klimaatbuffer nu werkelijk is. Op Ameland zijn een drietal lezingen verzorgd. Eerst heeft Marjan uitgelegd wat de opzet is van de klimaatbuffer bij de Feugelpôlle om vervolgens de al uitgevoerde stappen toe te lichten, aanleg van kleischelpendam en de rijshoutendam. Daarna was het de beurt aan Yme Brijker, bewoner en voorzitter van de Vogelwacht Hollum-Ballum en nauw betrokken bij de kwelder. Hij behandelde met name de ontstaanswijze van het hele project. Zo rond 1998 werden de eerste signalen al gehoord, dat er iets moest gebeuren om deze bijzonder plek voor o.a. de vogels te behouden. Waarschijnlijk ligt daar ook de kracht van het project dat er zoveel instanties op het eiland de belangen van een kwelder behartigden. Natuur, recreatie en veiligheid drie peilers die allemaal een rol van betekenis spelen in het project. Als laatste heeft Tjisse van der Heide het project Waddensleutels toegelicht, een project die onderzoekt welke factoren nodig zijn om weer grote mosselbanken in de Waddenzee terug te krijgen. Een zeer interessant onderzoek, die misschien ook een sleutel kan zijn in de laatste fase van het klimaatbuffer project op Ameland. Want in deze fase zal er in de buurt van de al bestaande stortstenendam een schelpdierenbank neergelegd gaan worden of gaan groeien. Hoe? Dat weten we nog niet precies.

Na de lezingen werd het tijd om de praktijk van dichtbij te bewonderen. Met de groep zijn we over de kwelder gelopen en hebben we de nu al waargenomen effecten, slibvorming en verplaatsing van de schelpen, van het aanleggen van beide dammen kunnen aanschouwen. De reacties van de groep waren zeer positief. Toen het onderwerp schelpdierenbank aan de orde kwam bij de stortstenendam bleek dat de oplossing nog niet zo snel gevonden is en dat dat onderdeel wel het meest spannende en experimentele gedeelte is van het project de Feugelpôlle.

Het was een geslaagde dag waar de deelnemers een actieve bijdrage hebben geleverd aan deze veldwerkplaats.

reageren

geef een reactie

  • Project klimaatbuffer Feugelpôlle in beeld gebracht | Staatsbosbeheer Ameland
    4 december 2014 om 15:56

    […] Uitvoering tweede fase, “Kerstgroen bij de Feugelpôlle“ 5) Kennisuitwisseling, “Een veldwerkplaats bij de Feugelpôlle“ 6) Fotowedstrijd, “Fotowedstrijd, jouw kijk op de kwelder“ 7) Derde fase, […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog