www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Onverwachte sterfte bij lepelaars in het Waddengebied

22 juli 2013 Boswachter Joeri Lamers in Ameland

Sinds half juni zijn er 23 dode lepelaars gevonden op de Waddeneilanden en langs de Waddenkust van het vaste land. Bijzonder is dat het volwassen dieren zijn die niet vermagerd zijn en waaraan op het oog niets markeert. De afgelopen jaren is het aantal lepelaars dat in het Waddengebied broedt sterk toegenomen. Dat er ook vaker dode dieren worden gevonden is op zichzelf logisch, maar je verwacht dan dat de dieren door ziekte of ouderdom vermagerd zijn.

De meldingen zijn bij de Werkgroep Lepelaar (www.werkgroeplepelaar.nl) terecht gekomen en die heeft een aantal dieren voor onderzoek opgestuurd. De natuurbeherende organisaties hopen dat hierdoor duidelijk wordt of er iets bijzonders aan de hand is of dat deze trend past bij het toegenomen aantal broedende lepelaars. Door Staatsbosbeheer gevonden lepelaars worden voorlopig ingevroren, zodat ze zo nodig onderzocht kunnen worden. Mocht u zelf een dode lepelaar op Ameland aantreffen, neemt u dan contact op met Otto Overdijk van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog: o.overdijk@home.nl of tel. 0519 – 531346. De heer Overdijk is namens de Werkgroep lepelaar contactperoon.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog