www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Strandval op de westkust Ameland

10 maart 2017 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Een bericht van Rijkswaterstaat.

Afgelopen dagen is er een strook van ongeveer 40 meter van het strand van de westkust van Ameland weggezakt in zee, een zogeheten strandval. Dit gebeurde ten zuidoosten van de Cat Club Ameland naast een strekdam. 

Strandvallen komen langs dit deel van de westkust van Ameland regelmatig voor. De onderwateroever is hier steil en de stroomsnelheden zijn hoog doordat de geul Borndiep dicht langs de kust loopt. Achter de strekdammen ontstaan stroomwervelingen. De regenval en de relatief lage waterstanden van afgelopen periode hebben vermoedelijk de omstandigheden gecreëerd voor deze recente strandval.

Kustbeheer en kustonderhoud Rijkswaterstaat is beheerder van de Noordzeekust van Ameland. Stenen bestortingen onder water en strekdammen beschermen de westkust van Ameland. Deze inspecteert Rijkswaterstaat regelmatig. Binnenkort wordt een zogeheten ‘side scan sonar’–meting uitgevoerd waarmee de staat van de onderwaterkust en de strekdam in beeld wordt gebracht. Indien nodig wordt extra onderhoud aan de bestortingen uitgevoerd.

Geulwandsuppletie Komend voorjaar staat een geulwandsuppletie op de planning. Met 2,5 miljoen m3 zand wordt de geul Borndiep meer zeewaarts verplaatst, waardoor ook de stenen bestorting extra wordt beschermd. Rijkswaterstaat kiest in beginsel voor kustbescherming met zand, omdat verdere uitbreiding met steen kan leiden tot nieuwe erosie elders. Ook draagt zand bij aan het meegroeien van de kust met de zeespiegelstijging.

Meer informatie over dit type suppletie staat op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud

 

reageren

geef een reactie

  • Piet van Noort (@pietjepier)
    18 maart 2017 om 01:22

    Natuurlijk heeft Rijkswaterstaat weer een smoes en staat klaar om zand te suppleren om dit te repareren. Ir. Jan Willem Boehmer, werkzaam geweest aan de Deltawerken, zegt : Je hebt een fantastische vondst gedaan met je Ameland info van Rijkswaterstaat. Uit het feit dat ze weer watergevaar van boven (regenval dit keer) aanwijzen als oorzaak van een val blijkt dat al mijn pogingen sinds 2003 om ‘watergevaar van ONDEREN’ aan de orde te stellen niet worden begrepen.

    Blijkbaar verdiend Rijkswaterstaat meer aan zand suppleren dan aan sturingselementen zoals de Eijerlandsedam op Texel. Daar is geen strandval maar blijft het zand liggen en houdt RWS per jaar bijna € 2 miljoen over omdat er niet gesuppleerd hoeft.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog