www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Aan de slag met het Hagedoornveld

4 maart 2019 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Op woensdag 13 maart organiseert Staatsbosbeheer een inloopmiddag voor alle Amelanders over het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Landschapsarchitecten van Le Far West en een team van Staatsbosbeheer nemen alle geïnteresseerden mee in de ideeën die ze hebben voor dit gebied. Aan de hand van een presentatie, kaarten en schetsen zullen ze laten zien hoe het Hagedoornveld en de Zwanenwaterduinen er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Graag horen ze wat er van de plannen gevonden wordt. Er is alle ruimte om vragen te stellen, zorgen te delen en suggesties te doen.

Achtergrondinformatie

Er liggen drie opgaven voor Staatsbosbeheer rondom het Hagedoornveld. Eén is al een wens die al enkele jaren ligt bij Staatsbosbeheer, dat is het gebied rondom Hagedoornveld een impuls te geven. Een impuls in natuur, landschap en recreatie. De beleving, de ontstaansgeschiedenis en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke thema`s.
Tegelijkertijd moet Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie zogenaamde PAS-maatregelen uitvoeren. Dat zijn maatregelen om het teveel aan stikstof in de natuur op te ruimen. Dat kan op verschillende manieren bereikt worden. Bijvoorbeeld door het afplaggen van de stikstofrijke vegetatie of door het mogelijk maken van meer verstuiving, zodat de oorspronkelijke duinnatuur weer plek krijgt of door begrazing. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze genoemde maatregelen.
Tot slot zal ook Ameland in de toekomst onvermijdelijk te maken krijgen met de gevolgen van de zeespiegelstijging. Ook wij hebben ervaren dat het fietspad door het Hagedoornveld in zeer natte perioden deels onder water staat. Door de zeespiegelstijging en het extreme weer zal dit in de toekomst vaker gaan gebeuren. Dit probleem vraagt om slimme oplossingen in het landschap. De gemeente heeft Staatsbosbeheer dan ook gevraagd om te kijken naar een alternatieve route voor het fietspad.

Eén plus één is drie

Deze drie opgaven, de gevolgen van de zeespiegelstijging en het fietspad, een plus voor de natuur in combinatie met de PAS-maatregelen én een plus voor de recreatie en beleving vormden een kans om het hele gebied integraal onder de loep te nemen. Het onderzoek naar oplossingen heeft geresulteerd in een visie en een schetsontwerp. Met een voorstel om het fietspad zo te verleggen dat fietsers de natuur en het landschap op hun allermooist kunnen zien. Met duinherstelmaatregelen voor een dikke plus op de natuur en de biodiversiteit. En met ideeën om de gevolgen van zeespiegelstijging aan te kunnen, zodat Ameland veilig én beleefbaar blijft. Deze plannen bespreekt het team graag op 13 maart.

Het programma:

14.00 start eerste ronde, inloop met koffie en thee
14.15 presentatie van de plannen
15.00 in gesprek
15.45 slot

16.00 start tweede ronde, inloop met koffie en thee
16.15 presentatie van de plannen
17.00 in gesprek
17.45 slot
Locatie: Hotel Hofker, Johannes Hofkerweg 1, 9163 GW Nes

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog