www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Milieujutten op Engelsmanplaat

4 april 2022 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Afvalcontainer op Engelsmanplaat

Afvalcontainer

Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog met een hoge natuurwaarde voor de vogels, heeft een afvalcontainer gekregen. Deze afvalcontainer is bevestigd op de Wad-wachtpost de Kalkman en er is voor een ontwerp gekozen dat water en wind bestendig is. In de bak zitten herbruikbare zakken die je als bezoeker mag gebruiken voor het juttersafval en bij de vogelwachters kunt krijgen als ze op de wachtpost zijn. De vrijwilligers van de vogelwacht van Staatsbosbeheer zullen samen met de bemanning van de Krukel van de Waddenunit zorgdragen voor de afvoer van het afval.

Bewustwording natuurwaarden

Publiek, wadvaarders en wadlopers zijn zich de afgelopen jaren steeds meer bewust van het belang van een schoon Wad. Dit is een goed moment om als beheerder van dit gebied te zorgen dat er goede faciliteiten worden aangeboden om dit positieve gedrag te stimuleren. Het belang van natuurbehoud is groot. De Wadden staan niet voor niets op de lijst van Unesco Werelderfgoed. We moeten met elkaar deze status zien te behouden. Zwerfafval zorgt regelmatig voor verstrikkingen en sommige dieren kunnen de kleine delen voor voedsel aanzien, vaak heeft dit de dood tot gevolg. Daarnaast breken plastics onder invloed van weer en zon af tot micro en nanodeeltjes, door grote objecten op te ruimen voorkomen we dat dit in de natuur gebeurt.

Bezoekers op EMP
Bezoekers op Engelsmanplaat

Onbewoond eiland

Het Waddengebied kent vele eilanden. Sommigen zijn bewoond, sommige zijn onbewoond. Daarnaast kennen we ook zandplaten die af en toe droog vallen.  Daar is Engelsmanplaat er één van, deze ligt ten zuiden van de zandplaat ‘t Rif  tussen Ameland en Schiermonnikoog op ongeveer vijf kilometer afstand van de Friese kust.  Bij hoogwater heeft de Engelsmanplaat  een oppervlakte van minder dan 1 vierkante km, de rest van de plaat ligt dan onder water. Door de kleine oppervlakte van deze gebieden spreken we daarom ook eerder van zandplaten.

Vogeltrek

De Wadden hebben een enorme hoge  natuurwaarde voor o.a. de vele vogels die hier neerstrijken. Vooral in het voor- en najaar moeten de ruim 80 duizend vogels die rond de Engelsmanplaat en het Rif komen, kunnen bijtanken tijdens hun doorreis. Bij hoogwater wachten de vogels op  zandplaten zoals ’t Rif en Engelsmanplaat op die gedeeltes die niet onderlopen met water. Dit zijn de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (HVP).

Hoogwatervluchtplaats EMP
Hoogwatervluchtplaats EMP

De vogels moeten dit ongestoord kunnen doen, ze moeten immers genoeg energie over houden voor hun vervolg reis.

Om deze vogels te beschermen houden de vogelwachters van Staatsbosbeer toezicht op de platen Engelsmanplaat en ’t Rif. De vogelwachters monitoren de vogels en houden verstoring tegen. Daarnaast geven zij voorlichting aan publiek en bemensen ze de Wad wachtpost De Kalkman op Engelsmanplaat. Deze bezetting is van april tot september. De vogelwachters worden ondersteund door Staatsbosbeheer Ameland en de bemanning van de “Krukel” van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze laatste houdt een oogje in het zeil op de momenten dat er geen bezetting is op de Wadwachtpost.

 De Kalkman op Engelsmanplaat
De Kalkman op Engelsmanplaat

 

Volg ons

Staatsbosbeheer Ameland is goed te volgen op het sociaal media.

Website:
Hartvoorameland.nl
Boswachtersblog/ameland

Twitter:
Boswachter Marjan Veenendaal @bosw8erameland
Boswachter Benno Neij @Bosw8er_Benno

Instagram:
Staatsbosbeheer Ameland @hartvoorameland
Boswachter Marjan Veenendaal @boswachter_ameland

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog