www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Veel watervogels in De Biesbosch

9 november 2014 staatsbosbeheer1 in Biesbosch

Tuftedduck[1]
Een tapijt van kuifeenden. (foto: Jacques van der Neut)
Gewoonlijk is er sprake van bedreiging of inkrimping van waterrijke gebieden. In De Biesbosch is echter sprake van het tegenovergestelde. Door de hoge waterstanden van 1993 en 1995 gingen diverse landbouwpolders in het vermaarde zoetwatergetijdengebied op de schop en veranderden geleidelijk in uitstekende gebieden voor watervogels.

Geulenstelsels
De gewonnen klei werd afgevoerd naar de diverse dijkverzwaringstrajecten in het benedenrivierengebied. Na de kleiwinning veranderden de landbouwpolders in natte, drassige terreinen met gegraven geulenstelsels. Door al deze plannen is De Biesbosch sinds de jaren ’90 met zo’n 1500 tot 2000 hectare wetlands uitgebreid. Die ‘herinrichting’ pakt voor de natuur overigens zeer gunstig uit. Suikerbieten, bonen en vlas maakten plaats voor lepelaars, purperreigers, kleine en grote zilverreigers. Door de schaal en de rust zijn die terreinen ook bijzonder geschikt voor watervogels zoals kuifeend, tafeleend, wintertaling en slobeend. De smient, die ook wel ‘fluiteend’ wordt genoemd, is ook van de partij. Wie wel eens smienten heeft gezien en gehoord begrijpt onmiddellijk waarom. In Nederland is de smient hoofdzakelijk in de winter talrijk aanwezig. Ruim 40% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland. Smienten zijn bijna helemaal vegetarisch, maar de vrouwtjes eten ook grote aantallen muggen. Die leveren meer en betere eiwitten dan planten, iets dat hen in het broedseizoen in goede conditie houdt. In Nederland broeden slechts enkele paartjes smienten. Natuurlijk zien we ook typische ‘winterbeesten’ zoals grote zaagbek, brilduiker en nonnetje.

Wigeons[1]
In De Biesbosch overwinteren duizenden smienten. (foto: Jacques van der Neut)
Excursie
Op zondag 30 november aanstaande organiseert Staatsbosbeheer een vaartocht door De Biesbosch, waarbij speciaal op watervogels zal worden gelet. Boswachters geven tijdens de vaartocht uitleg over de diverse watervogels en het gevoerde beheer. We varen over de Amer en de Nieuwe Merwede en passeren dan ook de nodige natuurontwikkelingspolders zoals de Tongplaat, de Jantjesplaat, de Hoge Hof en de Zuiderklip. Natuurlijk is er tijdens deze tocht ook een goede kans op het zien van zeearenden. Kijk voor meer info en boeken op: www.staatsbosbeheer.nl/watervogelsbiesbosch

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog