www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Werk aan de winkel in De Elzen

22 januari 2016 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch
terreinbezoek
Medewerkers van Staatsbosbeheer en de aannemer bekijken het toekomstige zaagwerk. (foto: Jacques van der Neut)

In de komende maanden wordt er begonnen met de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB). “Ja, we staan al in de startblokken” zegt Tanja Stolk, beheerder bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. “In februari wordt in de Elzen-Noord een deel van de bomen gezaagd en we willen de werkzaamheden voor de start van het broedseizoen afronden.”

Vernatting
De plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch liggen weliswaar al ‘even’ op de plank, maar dit jaar lijkt het er toch van te gaan komen. Door de ligging van dit groene plangebied, tegen de stad aan, maakt het een uitgelezen plek om meer ruimte voor recreatie en natuur voor de inwoners van Dordrecht te creëren. Het noordelijk deel van het bosgebied De Elzen maakt onderdeel uit van de NDB en zal worden vernat, zodat het straks aansluit op de nog aan te leggen (natte) Noorderdiepzone. “Met het oog op deze plannen, gaan we in de Elzen-Noord binnenkort bomen vellen” legt Stolk uit. “Natuurlijk gaan niet alle bomen tegen de vlakte, het gaat vooral om bomen die in de oeverrand staan, onder andere in de omgeving van het Johannes Visgemaal. De aannemer velt eiken, populieren, veldesdoorns, beuken en wilgen. In totaal gaat het om zo’n 1000 kuub. De bomen die deels uit oogpunt van veiligheid zullen worden geveld, vinden via de afdeling Dienstverlening van Staatsbosbeheer hun weg naar de markt. Herplant blijft in verband met de vernatting van dit deel van De Elzen achterwege.” Gedurende deze zaagklus wordt het noordelijke parkeerterrein aan de Oude Veerweg tijdelijk gesloten. “De aannemer heeft namelijk een centrale locatie nodig om het gezaagde hout op te slaan en bovendien wordt een deel van het parkeerterrein gebruikt voor de opslag van houtsnippers.” Door het zaagwerk verandert de aanblik van dit deelgebied natuurlijk wel. “Het is moeilijk in te schatten hoeveel resterende bomen er zullen afsterven. De grondwaterstand en de hoogte van het maaiveld spelen hierbij een rol.” Als het zaagwerk achter de rug is, begint de gemeente Dordrecht met de herinrichting van de Elzen-Noord, waarbij het de bedoeling is de kreken te verbreden en te voorzien van natuurvriendelijke oevers. Met het oog op de hogere waterstanden zal het bestaande fietspad en aansluitende wandelpadennet worden verhoogd, die daardoor tijdens de uitvoering van dat werk zeer waarschijnlijk voor langere tijd onbruikbaar zullen zijn.

parkeerplaats
Een parkeerplaats doet straks dienst als opslagterrein. (foto; Jacques van der Neut)

Door de vernatting en vegetatie-ontwikkeling zullen er in de hele NDB diverse plas dras situaties ontstaan, waarvan reigerachtigen (blauwe reiger, grote zilverreiger, lepelaar) en rietvogels (zoals kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors) zullen profiteren. Staande, dode bomen vormen een ideale stek voor grote bonte specht, boomklever en boomkruiper. De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een gezamenlijk project van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, de gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer.

Naamgeving De Elzen
De naam van dit jonge bosgebied is geen verwijzing naar de boomsoort. In het strakke polderlandschap liggen nog enkele oude, grillige oost-west verlopende kreken die hier “elzen” worden genoemd. Zo maken rivierkaarten melding van het Gat van de Noorderels, Gat van de Middenels en het Gat van de Zuiderels. De aanduiding “elzen” is kenmerkend voor het Eiland van Dordrecht en is daarmee een voor deze streek typerend toponiem. In de jaren ’20 van de vorige eeuw is het gebied als landbouwontginning herwonnen op het water.

reageren

geef een reactie

 • G de Bruin
  16 februari 2016 om 19:15

  Als de wandelpaden en fietspaden verhoogd moeten worden in dit gebied hoe gaat dit dan op
  het perceel aan de oude 1veerweg tbv de woning en opstallen

 • Kees Dekker
  31 januari 2016 om 10:26

  Verschrikkelijk dat zoveel goede grond vernat wordt!.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog