www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Visarenden bouwen verder aan hun nesten

23 april 2016 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

6Een primeur in de Nederlandse natuur

De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst ooit in ons land een visarend (Pandion haliaetus) in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden er meerdere exemplaren in Nationaal Park De Biesbosch, en bouwde ze diverse nesten, maar tot broeden is het tot op heden nog niet gekomen. De afgelopen weken zagen boswachters echter voor het eerst in het gebied dat de vogels paarden. Er is nestbouw en er zijn gevechten in de lucht gezien. Het zijn zelfs twee paartjes.

visarend blog

 

Ondiepe lagunes

Door gigantische natuur- en veiligheidsprojecten in het Nationaal Park De Biesbosch is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes  grote ruisvoorns en brasems. De mannetjes vliegen langdurig met de vis rond en bieden het uiteindelijk , na lang roepen en duikelen, aan het vrouwtje aan. Bijzonder baltsritueel wat nog niet eerder is waargenomen in de Nederlandse natuur

Visarend én zeearenden

Visarenden (Pandion haliaetus) zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. Al jaren kijken natuurbeschermers en vogelliefhebbers uit naar het moment dat de visarend weer gaat broeden in Nederland. Het was echter de zeearend die eerst kwam en in 2006 ging broeden in de Oostvaardersplassen. In de Biesbosch broeden sinds 2012 zeearenden. Het zijn concurrenten van elkaar, maar zeearenden hebben ruimer voedselaanbod inclusief ganzen en kadavers. 2016 is een rommelig broedseizoen voor de zeearend. Diverse indringers hebben één van de twee paren verstoord en dus is er dit jaar maar op één nest ( het Dordtse) broedsucces. Zie ook dit VLOG  

visarend nest.jpg

 Beschermende maatregelen

 Om de visarenden rust te gunnen is in de kern van Nationaal Park De Biesbosch een (korte) doodlopende kanokreek afgesloten. Ook gaan de boswachters van Staatsbosbeheer de komende periode extra surveilleren om de vogels rust te geven in de broedperiode. Boswachter Thomas van der Es: ‘Hopelijk kunnen we dan straks echt zeggen: de visarend broedt voor het eerst weer in Nederland!’.

 

reageren

geef een reactie

  • Boswachter Jacques van der Neut & Thomas van der Es
    19 juli 2016 om 20:30

    Hallo Herman, Je kunt het nest met jonge visarend nog steeds mooi bekijken. Het jong zit nog steeds op het nest. Over de Bandijk naar het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam, voor het drinkwaterbedrijf Evides linksaf, helemaal rechtdoor over de fietsbrug bij Maltha en vervolgens eerste links. Trafostation aan je rechterhand houden en vervolgens weer linksaf naar beneden, dan voor brug naar dode bomenrij kijken aan je linkerhand. Er staan ongetwijfeld vogelaars met telescopen. Locatie is daardoor ook snel te vinden! Succes, Jacques

  • Herman
    23 april 2016 om 10:01

    Mooi nieuws, kan je met de auto ook ergens staan om te kijken? Ik neem aan vanuit Werkendam? Heb weinig andere mogelijkheden!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog