www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Dank aan alle vrijwilligers

7 december 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Door boswachter Publiek, Angela Knook

Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. Deze dag, waarbij extra aandacht is voor de geweldige bijdrage die vrijwilligers leveren, vindt ieder jaar plaats op 7 december. Het blog van vandaag staat dan ook in het teken van onze vrijwilligers.

Tellen, vertellen en herstellen.

Ongeveer 50% van de Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. Ook bij Staatsbosbeheer zijn er veel vrijwilligers actief. In totaal helpen ruim 8000 vrijwilligers Staatsbosbeheer op allerlei gebied. Ook in de Biesbosch hebben we een flinke club actieve vrijwilligers welke zich bezig houdt met ‘tellen, vertellen en/of herstellen’. De tellers zijn de vrijwilligers met veel (soorten)kennis van de natuur. Zij brengen de flora en fauna in onze gebieden in kaart. Ze doen dat door planten, vogels, insecten, enzovoort te inventariseren. Het geheel van al deze tellingen geeft de Boswachter Ecologie een goed beeld over de stand van de Biesboschnatuur. Bepaalde trends kunnen eruit worden opgemaakt en indien nodig kan in het beheer aanpassingen worden gedaan. Onze natuurgidsen, schoolgidsen en gastvrouwen en -heren van het Biesboschcentrum Drimmelen vormen de groep vertellers. Zij delen verhalen, kennis en enthousiasme over de Biesboschnatuur met onze bezoekers. Jaarlijks ontvangen onze vertellers in de Biesbosch zo’n 2000 kinderen voor schoolprogramma’s en ruim 8000 mensen voor begeleide excursies. Daarnaast gaat maandelijks de Jeugdgroep Spoorzoekers op pad en vindt er maandelijks een SDNI (samen de natuur in) bijeenkomst plaats. Zonder onze vrijwilligers zouden we al deze activiteiten niet aan kunnen bieden. Tot slot hebben we de herstellers. Dat zijn de mensen die de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan in het onderhoud van de natuur. Grote delen van de Biesbosch is procesnatuur waarbij de natuur zijn gang gaat, maar er zijn ook plekken die wel beheerd moeten worden. Hierbij valt te denken aan het knotten van wilgen, onderhoud aan de eendenkooi, onderhoud van het speelbos en onderhoud aan recreatieve voorzieningen. Ook hierbij is de hulp van vrijwilligers onmisbaar.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de Biesbosch.

Vrijwilliger aan het woord

Een vrijwilliger verbindt zich overigens niet per se aan een specifieke taak. In de Biesbosch zijn diverse vrijwilligers die zich op meerdere vlakken inzetten, zoals vrijwilliger Toon. Toon is sinds 1991 actief als vrijwilliger in de Biesbosch en is natuurgids, schoolgids én helpt in het beheer.

“Gidsen doe ik nu al 30 jaar en het bevalt me geweldig. Ik maak mensen graag deelgenoot van mijn passie voor de natuur en in het bijzonder van de Biesbosch. Tijdens een gidsing vertellen we onze deelnemers over het ontstaan en de ontwikkeling van de Biesbosch, we wijzen ze op de restanten van de vroegere cultuur, zoals de griend- en de rietcultuur en ook de landbouw wordt niet vergeten. We gaan in op de huidige aanpassingen zoals ruimte voor de rivier, het kierbesluit en de ontwikkelingen wat betreft een veel groter Nationaal Park Haringvliet-Biesbosch. En natuurlijk wijzen we op de planten- en dierenwereld. Behalve het gidsen doe ik samen met mede vrijwilliger Frans ook de inroostering van de Biesboschgidsen. We proberen de gidsen naar hun mogelijkheden te koppelen aan de excursies. Omdat we tijdens excursies ook over griendwerkers praten, vonden we dat je ook moet weten wat het griendwerk inhoudt. Daarom zijn we met een groepje van 5 in de leer gegaan bij een professionele griendwerker. Zo hebben we ons het snijden van een eenjarige griend eigen gemaakt. Vanaf begin november, bij het vallen van het blad, tot half maart, bij het komen van het blad, werken we al 15 jaar met nagenoeg dezelfde mensen één dag in de week op de Pannekoek, het buitenmuseum naast het BiesboschMuseumEiland. Dat bleef niet onopgemerkt.  We worden zelfs al 6 jaar tijdens de drukste dag in het Openluchtmuseum  in Arnhem uitgenodigd om de bezoekers kennis te laten nemen van het griendwerk. Mede vrijwilligers Piet en Jan laten dan ook zien hoe je met de eenjarige twijgen van het Belgisch rood, de Leerteen, de berijpte wilg en het Frans geel kunt vlechten.  Ik ben er trots op lid te zijn van de vrijwilligers, die ieder naar hun belangstelling en mogelijkheden , de Biesbosch bekendheid geven onder een breed publiek.”

Het bijhouden van een eendenkooi vraagt aandacht, maatwerk en passie. Door de enthousiaste vrijwilligers zijn de vangpijpen weer geheel hersteld.

Wij,  Team Staatsbosbeheer Biesbosch zijn bijzonder trots op én dankbaar voor alle hardwerkende vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan een mooie, duurzame en beleefbare Biesbosch!

reageren

geef een reactie

  • Rita
    23 december 2021 om 15:40
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog