www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Berichten met de tag:
waterhuishouding

Biesbosch

Rietpolders weer kletsnat

Herstel natte leefgebieden

Onder ideale omstandigheden houdt moeras zijn specifieke waarde onder invloed van natuurlijke dynamiek. Natuurlijke schommelingen in het waterpeil, periodieke overstromingen en de werking van wind houden het moeras levend, gaan verlanding tot bos tegen en dragen zorg voor een continue afwisseling van dichte en open stukken, oud en jong riet. Er zijn weinig plaatsen meer in Nederland waar een dergelijke oer-dynamiek ruimte kan krijgen. Overstromingen over grote oppervlaktes komen bijna niet meer voor, nieuwe geulen of plassen ontstaan niet meer. Meren zijn gescheiden van hun brongebieden en/of overstromingsgebieden, rivieren zijn bedijkt. Dit alles leidde tot een forse vermindering van het areaal en de kwaliteit van het moeras. Maar met uitgekiend beheer kunnen we wel degelijk die natuurlijke vitaliteit van moeras bewerkstelligen. En in sommige gevallen is die dynamiek ook weer te herstellen. Voorbeelden daarvan zijn onder meer te vinden langs de grote rivieren, zoals in de Gelderse Poort en in de Biesbosch.

lees meer
Texel

Water de meest bepalende factor voor de natuur, ook op Texel

Voor natuurgebieden is water misschien wel de meest bepalende factor voor de leefbaarheid van planten en dieren. Hoeveelheid, kwaliteit en de fluctuatie van het water bepalen met de bodem (grondsoort) en het klimaat wat waar kan leven. Bij dit soort schakels is het altijd lastig om te bepalen welke het belangrijkste is. Zeker in Nederland […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog