www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Hoe wild is het Hart van Drenthe

17 oktober 2013 Albert Broekman in Drenthe

Hoe wild is het Hart van Drenthe?

Het Hart van Drenthe zal zich de komende decennia verder ontwikkelen naar een natuurlijk boslandschap. Het wordt een gebied waar de natuur zichzelf mag zijn. Een ‘nieuwe wildernis’ waar de mens slechts op bezoek is. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke verandering niet in een paar jaar kan plaatsvinden. Het is de natuur die het tempo bepaald, maar we kunnen wel een handje helpen.

Menselijke ingrepen die nu de natuurlijke processen verstoren worden ongedaan gemaakt. Gegraven sloten worden gedempt. In aangeplante productiebossen wordt de komende jaren veel naaldhout geoogst om ruimte te maken voor natuurlijke verjonging en loofbomen als eik en beuk.  De vaste paden en wegen met bordjes en routes worden veranderd in natuurpaden waar je zelf je weg kunt vinden. Zo ontstaat een duurzaam natuurgebied waar scherpe grenzen tussen bossen, vennen en beekdalen vervagen en waar ruimte is voor natuurlijke kringlopen. Natuurlijk blijft het gebied toegankelijk en beleefbaar voor wandelaars en fietsers.

Wilde dieren
In een nieuwe wildernis horen natuurlijk wilde dieren die er nu ook al zijn. Reeën, dassen, marters, eekhoorns en adders zijn een paar diersoorten die je tijdens een wandeling kunt tegenkomen. Ook veel vogelsoorten als havik, zilverreiger, blauwborst en raaf worden er gezien. Een ecosysteem is niet compleet zonder grote natuurlijke diersoorten als edelhert en wild zwijn.

wild zwijn

Het wild zwijn wroet met zijn sterke snuit in de bosgrond op zoek naar eikels en ander voedsel. Die omgewroete bodem is weer zaaibed voor vele zaden. Zo helpt het zwijn onbewust mee aan natuurlijke bosverjonging.

Edelherten en reeën begrazen het gebied waardoor veel variatie ontstaat in de bomen en struikenlaag. Zo ontstaan open plekken en andere open plekken zullen bos worden. De natuur bepaald het “wilde boslandschap”.

In de provincie Drenthe is nu geen plaats voor edelherten en wilde zwijnen. Voor deze soorten geldt een 0-beleid. Bij waarneming in Drenthe worden deze soorten afgeschoten. In Drenthe is inmiddels wel een gesprek op gang over of er plek is voor groot wild in Drenthe.

2013-09-18 Jaegersborg 2013 dag 004b 109

Ook nu zijn er al plekken te vinden in het Hart van Drenthe waar het wildernisgevoel boven komt. Deze foto’s zijn gemaakt op “wilde” plekken in het gebied.

wildernis 2      wildernis 1

Het is niet voor niets dat het Hart van Drenthe één van de tien gebieden bij Staatsbosbeheer is waar je ‘nieuwe wildernis’ kunt beleven. Neem maar eens een kijkje op www.nieuwewildernis.nl.

Uw wildernisbeleving in Hart van Drenthe
Komt u op een wandeling in het Hart van Drenthe ook zo’n ‘wilde plek’ tegen of zoekt u juist regelmatig een ‘wilde plek’ op?  Graag ontvang ik daarvan een foto. (e.thomas@staatsbosbeheer.nl ).  We gaan regelmatig een ingezonden foto plaatsen op de weblog.

Wilt u zelf ervaren hoe wild het nu al is in het Hart van Drenthe, ga dan mee op 26 of 27 oktober. Na een struintocht via ongebaande paden en dwars door het bos bijkomen met een “wilde lunch” op een mooie plek in het bos. Zie  http://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/Hart%20van%20Drenthe/Beleef%20de%20wildernis%20in%20het%20Hart%20van%20Drenthe.aspx

boswachter Evert Thomas

reageren

geef een reactie

 • Rijnders W
  17 september 2019 om 14:33

  Stelling: Natuur Drenthe valt zwaar tegen vooral als je bedenkt dat Drenthe de dunstbevolkte provincie van Nederland is. Groot wild komt er nauwelijks voor, en bijzondere vogelsoorten al evenmin.

  Drenthe kent te veel agrarische versnippering waardoor er geen grote onafgebroken gebieden zijn die groot wild of zeldzame vogels kunnen huisvesten.

  De natuurgebiedjes zijn versnippert en worden onderbroken door recreatieve boerderijen, landerijen, of de kleine natuurgebiedjes worden dan ook nog eens begraast met kuddes schapen of koeien, wat afbreuk doet aan de integriteit van een natuurbeleving.

  Verder kent Drenthe al een grote natuutlijke milieuvervuiling of stikstofvervuiling tgv veenafgravingen uit het verleden en een intensieve vee en paardhouderij.

  De Provincie Drenthe zal een veel actievere rol moeten gaan spelen in aankoop en ruilverkaveling om de versnipperde natuurgebiedjes aan een te rijgen tot een groter geheel waarmee de dunstbevolkte provincie oogt voorop te lopen en te staan.

 • Hard Work
  31 oktober 2018 om 07:08

  Hey, Here you will be able to find out portal regarding remember password microsoft edge as it is an essential feature of windows 10 by which you can easily manage your passwords and remember.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog