www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Spectaculaire vondst hoogveenglanslibel tijdens 1250-soortendag Bargerveen

7 juni 2018 Boswachter Jans de Vries in Drenthe
De 1250-soortendag in het Bargerveen leverde veel parels op

De 1250-soortendag in het Bargerveen leverde veel parels op

In 2018 bestaat Stichting Bargerveen 25 jaar én is het Bargerveen 50 jaar als natuurgebied in beheer van Staatsbosbeheer. Om dat te vieren werd 24 uur lang naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren gezocht in het Bargerveen. Het doel van 1250 soorten werd niet gehaald, maar er zaten wel prachtige vondsten tussen, zoals de zeldzame hoogveenglanslibel. En we zijn nog niet klaar met tellen…

Ella de Hullu, directeur bij Stichting Bargerveen en Ans van Wijk, gebiedsmanager bij Staatsbosbeheer, haalden op vrijdag 18 mei om 16.00 uur met een schepnet de eerste soorten uit het water. Het was het startsein voor 24 uur zoeken, vissen en pluizen naar de soortenrijkdom van het Bargerveen.

Hoogveenglanslibel

Ronduit spectaculair was de eerste vondst ooit van de Hoogveenglanslibel in het Bargerveen. Deze zeer zeldzame libellensoort leeft alleen in ondiepe slenkjes tussen hoogveenmossen, een habitat dat de afgelopen decennia door herstelmaatregelen flink is toegenomen. Op vrijdag vond Remco Versluis al een larvehuidje, zaterdag kon zijn collega Joost Vogels de succesvolle voortplanting in het gebied bevestigen met de vondst van een vers uitgeslopen exemplaar.

De zeldzame hoogveenglanslibel werd gespot tijdens de 1250-soortendag in het Bargerveen
De zeldzame hoogveenglanslibel werd gespot tijdens de 1250-soortendag in het Bargerveen

Noordse glazenmaker en anderen

Daarnaast werd ook voortplanting van de hoogveensoort Noordse Glazenmaker door de vondst van een larvehuidje vastgesteld. Specialiteiten zoals de zeer zeldzame heidehommel, veenrenmier, veenmoswolfspin, 13 soorten Sphagnum-veenmossen, kraanvogels en grauwe klauwier sierden verder de lijst.

Te koud voor nachtvlinders

Door het frisse weer en de harde wind was het vinden van nachtvlinders nogal een opgave. Op een beschut plekje konden de vlinderdeskundigen toch nog 80 soorten onderscheiden, een bescheiden deel van de 900 soorten die voorkomen in het Bargerveen.

Vogels gespot

De vogelaars hadden meer geluk. Zij spotten maar liefst 112 soorten in 24 uur. Samen met de vogelaars uit de Engbertsdijkvenen was ik op pad. Topper van de dag was voor  mij de zeearend die nota bene aangevallen werd door een wespendief met als toetje twee kraanvogels die onder de vechtende roofvogels doorvlogen. Mijn dag was met deze 3 soorten al geslaagd.

Totale score

Aan het einde van de 24 uur waren er toch 767 soorten planten en dieren geteld. Daarmee waren de deelnemende beheerders en specialisten dik tevreden. Planten (253 soorten) en vogels (112 soorten) werden veel waargenomen, naast 306 ongewervelden, 60 mossen en korstmossen, 15 paddenstoelen en 16 zoogdieren, reptielen en amfibieën. Het tellen is nog niet klaar: een aantal lastige soorten worden op dit moment nog gedetermineerd. Wie weet  komen we nog boven de 8o0 soorten.

Soortenlijst en filmverslag

Voor de liefhebber is de complete soortenlijst beschikbaar op waarneming.nl, aangemaakt door Jan Kuper van Stichting Bargerveen.

Kees Huysman maakte van het geheel een filmverslag:

Al met al is ook deze keer weer bewezen hoe soortenrijk dit bijzondere hoogveen is. Dat zijn genoeg redenen om ook de komende 50 jaar heel zuinig te zijn op ons prachtige Bargerveen!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog