www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Plaggen en verwijderen van stobben in het Drents-Friese Wold ivm N381

9 december 2013 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Vanaf deze week worden op zes locaties in het Nationaal Park Drents-Friese Wold stobben verwijderd en grond geplagd. Natuur krijgt hierdoor ruimte om te ontwikkelen. De uitvoering gebeurt in opdracht van de provincie Fryslân, die met de ombouw van de N381 verplicht is tot het nemen van natuurmaatregelen. Staatsbosbeheer houdt toezicht op de werkzaamheden, loonbedrijf Meilof BV uit Hoogersmilde voert ze uit.

Met het verwijderen van de houtstobben en het plaggen van grond in het Drents-Friese Wold ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van natte heidevegetatie. In het Nationaal Park bouwt de provincie Fryslân de N381 om tot een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en bredere bermen. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In overleg met Staatsbosbeheer zijn de locaties bepaald waar de stobben worden verwijderd en waar wordt geplagd, bijvoorbeeld in het Oude Willem-gebied. Deze gebieden zijn namelijk het meest kansrijk voor het ontwikkelen van een natte heidevegetatie.

De werkzaamheden beginnen op maandag 9 december 2013. Medio januari 2014 moeten de werkzaamheden die Meilof uitvoert, klaar zijn. Hiermee zijn de eerste maatregelen genomen, nog voordat de echte uitvoering van de nieuwe weg begint. Dat volgt begin 2014 op het wegvak tussen Drachten en Wijnjewoude. De totale kosten voor het verwijderen van de stobben en het plaggen bedragen circa 35.000 euro.

De N381

De provincie Fryslân gaat aan de slag met een belangrijke verkeersroute in Zuidoost Fryslân: de N381, Drachten – Drentse grens. Met de aanpak van de huidige weg en de aanleg van een nieuw deel streeft de provincie Fryslân naar een meer veilige situatie voor het wegverkeer en omwonenden. Dit gebeurt met respect voor de flora en fauna en samen met de omgeving. Eind 2015 moeten alle werkzaamheden voor de nieuwe weg klaar zijn.

 

Boswachter Corné Joziasse

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog