www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Start boswerkzaamheden in het Drents-Friese Wold

4 november 2015 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Staatsbosbeheer is gestart met de boswerkzaamheden in het Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Deze werkzaamheden hebben tot doel het bos aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen te maken. Dit doen we door open plekken te maken. Op deze plekken ontstaat spontaan weer nieuw bos met meer natuurlijke variatie in boomsoorten en leeftijd. Dit noemen we regulier beheer.

Bomen met een stip worden omgezaagd door Harvesters. Dat zijn oogstmachines die snel en met weinig impact het werk uitvoeren. Stammen worden naar stapelplaatsen in het bos gebracht en vanuit daar met vrachtwagens afgevoerd.

Ik vroeg onze beheerder Herman Slot, hoe wij rekening houden met de planten en dieren in het bos ivm de werkzaamheden. “Rekening houden met planten en dieren vinden we heel belangrijk en daarom besteden we daar veel aandacht aan” aldus Herman. “Nestbomen van roofvogels zoals de sperwer en buizerd en bomen met holen en spleten worden niet omgezaagd. Mierhopen, vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren en groeiplaatsen van bijzondere planten worden natuurlijk ook ontzien of afgezet met linten. En er wordt buiten het broedseizoen gezaagd. En uiteraard werkt Staatsbosbeheer volgens het FSC-keurmerk en de gedragscode Bosbeheer.

Het hout gaat naar de houtverwerkende industrie en groene elektriciteitscentrales. De opbrengsten worden gebruikt voor het beheer van onze natuurgebieden. Veel resthout, zoals losse takken en onbruikbare stamdelen blijven in het bos achter. Dit is aantrekkelijk voor dieren en planten.

Er wordt gewerkt tot half maart in het gebied tussen Zorgvlied, Kale Duinen, Oude Willem en Wateren. Op de locaties waar gewerkt wordt, staan informatiebordjes. Fiets-, wandel- en ruiterroutes kunnen hier tijdelijk slecht begaanbaar kunnen zijn. Na de werkzaamheden herstellen we ze zo snel mogelijk.

Een meer natuurlijk bos
Een meer natuurlijk bos

Natura2000 Naast het reguliere bosbeheer voert Staatsbosbeheer deze winter in twee gebieden noodzakelijke maatregelen uit volgens de omvormingsdoelen in het concept-Beheerplan Natura2000 Drents-Friese Wold. De status als Natura2000 gebied benadrukt het bijzondere, internationaal gewaardeerde karakter van het Wold, maar betekent ook hard werken, bijvoorbeeld aan de bescherming en verbetering van de habitattypen heide en stuifzand. Voor de werkzaamheden is door de provincie Drenthe een NB-wet vergunning verleend; dus we kunnen starten met de voorbereidingen. Daarover later meer.

Boswachter Corné Joziasse

Voor meer informatie kunt u terecht bij c.joziasse@staatsbosbeheer of http://drentsfriesewold.wordpress.com

reageren

geef een reactie

 • Eddy van wiefferen
  7 november 2015 om 11:37

  Waarom niet uitslepen met paarden , onderzoek heeft uitgewezen dat forwarders en harvesters veel schade aanrichten , bv bodemverdichting , lekkage hydroliekolie.
  Of zijn we gewoon te duur .
  Eddy van wiefferen / de Boomsleper

  • Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold
   11 november 2015 om 17:43

   Ja. Dat zou het mooiste zijn. Ik denk dat het inderdaad te duur is om zoveel hout te verwerken. Deze machines werken heel snel en daar kunnen paarden helaas niet tegenop.

   Met vriendelijke groeten ,

   Corné Joziasse

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog