www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Kraamkamer van de tapuit

3 maart 2021 Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold

Na een periode van kou en sneeuw, is het weer nu al twee weken heerlijk voorjaarsachtig. Daarmee gaat voor een aantal vogels ook het broedseizoen van start. En dat broeden doen sommige soorten, zoals de boomleeuwerik en veldleeuwerik, steeds vroeger. Er wordt nu met name door de boom- en veldleeuweriken al weer volop gezongen en gebaltst. Dat vogels steeds vroeger gaan broeden is voor Staatsbosbeheer reden om op het Aekingerzand de periode van het broedseizoen aan te passen.

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat andere soorten die juist veel later broeden, zoals de nachtzwaluw, het op het Aekingerzand ook zwaar te verduren hebben. Staatsbosbeheer heeft daarom besloten specifiek voor het Aekingerzand de grenzen van het broedseizoen te stellen van 1 maart tot 1 september. Concreet betekent dit dat er aan het begin en eind veertien dagen bijkomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Honden niet toegestaan

Honden zijn in deze periode niet toegestaan in het gebied. Ook is er een aantal toegangsregels opgesteld om de kwetsbare grondbroeders meer ruimte te geven. Omdat de borden met de nieuwe datumgrenzen nog niet klaar zijn, beschouwen we 2021 als een overgangsjaar. We zullen in de periode tot en met 14 maart niet handhavend optreden, maar bezoekers wel over de nieuwe datumgrenzen en regels informeren.

De begroeide delen van het Aekingerzand zijn een belangrijk broedgebied voor veel vogelsoorten, waaronder de tapuit.

Speciale betekenis

De tapuit is één van de Natura 2000-soorten waarvoor het Aekingerzand speciale betekenis heeft. Het is zelfs de enige plek in het binnenland waar nog tapuiten broeden. Elders zijn ze op de kustduinen aangewezen. De tapuit broedt in de Kale Duinen vooral in rottende boomstobben of in andere holten. Toch zijn ze erg kwetsbaar voor verstoring. Veel broedsels gaan verloren, omdat bezoekers niet door hebben dat ze in de buurt van een nest zijn en ouders hun jongen niet durven te voeren. Ook worden er regelmatig per ongeluk nesten vertrapt en steken honden, ook al zijn ze aan de lijn, graag hun neus in de broedholtes waardoor er veel verstoring optreedt.

Gemarkeerde wandelroutes

Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer daarom in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de provincies Fryslân en Drenthe een aantal beschermingsmaatregelen genomen. We vragen bezoekers alleen op de gemarkeerde wandelroutes te blijven en niet te gaan picknicken op de begroeide duintopjes en langs paden. Oude beheerwegen en schapenpaadjes, die juist aantrekkelijk zijn als broedlocaties, worden afgesloten voor het publiek. De zandvlakte en de onbegroeide zandduinen, waar de Kale Duinen zo om bekend staan, blijven wél toegankelijk voor recreanten. Met bankjes op mooie plekken proberen we bezoekers aantrekkelijke alternatieven te bieden.

De eerste resultaten van deze aanpak lijken zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar was het broedsucces van tapuiten hoger dan in voorgaande jaren. We hopen op deze manier een goede balans te vinden tussen beleving van het prachtige gebied en bescherming van de kwetsbare broedvogels. Om bezoekers wat meer achtergrondinformatie te geven over deze prachtige vogels, worden er bij de ingangen van het Aekingerzand in maart informatiepanelen geplaatst. Ook kunnen bezoekers met vragen terecht bij de boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Vogelonderzoeker Stef Waasdorp, die veel in het gebied te vinden is, is altijd bereid toe te lichten waarom rust en ruimte voor de grondbroeders zo belangrijk is.

Aan de lijn en hondenlosloopgebieden

U bent in andere delen van het Drents-Friese Wold welkom met uw hond. In het algemeen geldt: hond aan de lijn. In de hondenlosloopgebieden aan de randen van het Nationaal Park Drents-Friese Wold mag de hond los op de paden, maar mag hij uiteraard geen wilde dieren en schapen opjagen of andere bezoekers lastig vallen. En wil uw hond het water in, dan kunt u terecht in de spartelvijver even ten noorden van het Canadameer.

In de Kale Duinen zijn honden van 1 maart tot 1 september niet toegestaan.
reageren

geef een reactie

 • O. Steentjes
  23 juni 2021 om 13:38

  Al meer dan 10 jaar dwaal(de) ik meerdere keren per week over de (onderhouds)paden van het Aekingerzand en omgeving. Vaak in de avondschemer, om zo de drukte van de wereld van mij af te kunnen schudden, en de natuur te beleven op een manier die voor mij het prettigst is.

  De huidige maatregelen, hoe goed ook te begrijpen, en zeker met de corona drukte van afgelopen jaar, zorgen er voor mij wel voor dat mijn beleving van het gebied nu totaal geruineerd is. Ik merk zelfs dat ik er niet graag meer kom, voor de ene avondklok is er voor mij iets veel ergers in de plaats gekomen.

 • Bert van Rossum
  11 juni 2021 om 12:26

  Prima beschermende maatregel, ook voor de Roodborsttapuiten en het Paapje.

 • Ydwine van der Molen
  3 maart 2021 om 11:02

  Over een paar dagen wordt het weer erg koud, met matige vorst! Hoe komt het dan met de Tapuit en alle anderen? Ik ben ook erg bezorgd over het Roodborsttapuitje…

  • Boswachter Aaldrik Pot
   3 maart 2021 om 11:11

   Dag Ydwine, een kleine dip in de temperatuur is geen probleem. Vogels zijn tijdelijk, in de ochtenduren, even weer wat minder actief om energie te sparen. Overdag komt het wel weer dik boven nul met zonnig weer dan zal het voor de vogels ‘gevoelsmatig’ gewoon weer voorjaar zijn. Met vriendelijke groeten, Aaldrik Pot

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog