www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Zeldzame weerschijnvlinder fladdert voor het eerst in Zuidelijk Flevoland

23 juni 2014 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

Staatsbosbeheervrijwilliger Ben Haven belde afgelopen vrijdagavond op en meldde met bijna overslaande stem dat hij eindelijk, na jaren van inventarisen, voor het eerst de zeldzame Grote Weerschijnvlinder in Flevoland had waargenomen.

grote weerschijnvlinder met gesloten vleugels
grote weerschijnvlinder met gesloten vleugels

Hier volgt een kort relaas over zijn vondst:

Sinds 1995 vlinder ik in Zeewolde en loop ik ook een vlinderroute in Zeewolde voor Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting. Ik heb daar wel eens wat leuks gezien, maar het hield niet echt over. Nooit eens een joekel van een uitschieter. Tot vandaag……….
Ik fietste vandaag weer trouw richting mijn vlinderroute. Daar in de buurt ging ik bij een poeltje libellen fotograferen. Die waren er niet. Ik liep naar mijn fiets en toen vloog daar een grote donkere vlinder rond mijn hoofd en was meteen weer weg.
Ik ging op het in de buurt geplaatste bankje zitten en na een tijdje vloog die donkere vlinder weer in mijn zicht. Hij ging op een voor mij goed fotografeerbare plaats zitten.
Op een blad van een hazelaar zat het mannetje van een grote weerschijnvlinder. Nadat hij netjes had geposeerd, ging het beest op mijn fiets foerageren. Wat een mooie vlinder is het toch!!

Zeldzame vlinder neemt het stuur over
Zeldzame vlinder neemt het stuur over

Hieronder staat wat informatie over deze vlinder van de Vlinderstichting.

Voorkomen
Een zeldzame stand vlinder met nog slechts enkele populaties in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant.
Habitat
Oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen samenhangende bosjes in beekdalen.
Waardplanten
Vooral bos wilg; soms grauwe wilg.
Vliegtijd en gedrag
Half juni-begin augustus in één generatie. De vlinders voeden zich eerst vooral met honingdauw en sap van bloedende bomen en leven hoog in de bomen. De mannetjes komen soms naar de grond om te drinken van plassen, kadavers en soms zelf bezwete mensen. Er worden zelden meerdere vlinders bij elkaar gezien.
Levenscyclus rups:
Eind juli-eind juni. Jonge rupsen eten op een karakteristieke manier van het blad van de waardplant aan beide zijden van de nerf. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in de vork van twijgen of in een groef tussen schors van de waardplant. De verpopping vindt hoog in de boom plaats.

reageren

geef een reactie

  • Technisch buitenweer… | Staatsbosbeheer Flevoland
    26 juli 2016 om 19:43

    […] je meer weten over de grote weerschijnvlinder lees dan het blogbericht dat in 2014 is […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog