www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Onderhoudswerkzaamheden aan de Spijkvijver gemeente Dronten

30 november 2016 Boswachter Vahid Dizdarevic in Flevoland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Enigste binnendijkse zwemlocatie van oostelijk Flevoland

Zoals bekend, naast de natuurwaarde is de Spijkvijver de enigste aangewezen binnendijkse zwemlocatie in het oostelijk Flevoland.Regelmatig wordt het waterkwaliteit door de Waterschap Zuiderzeeland gecontroleerd, om zekerheid aan het zwemende publiek te bieden, dat het water aan het zwemwaterkwaliteit voldoet.

In de afgelopen jaren is de zwemwaterkwaliteit minder geworden door verrijking/vermesting van bodem (in en rondom de vijver) en water door de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte). Dit heeft geresulteerd voor eutrofiëring, toename van de hoeveelheid plantenvoedingsstoffen (nitraat, fosfaat) in  bodem en water; meestal gaat hierdoor de natuurwaarde achteruit doordat het aantal planten- en diersoorten in een ecosysteem achteruitgaat.
Hierdoor is in de laatste periode aandeel van bacteriën in het water te hoog en dat resulteerde in afgelopen twee jaar tot vorming van blauwalg. Blauwalg is voor zowel menselijke als dieren gezondheid gevaarlijk als men hiermee in contact komt.

Onderhoudsmaatregelen
Om aan alle recreanten weer een veilig recreatiegebied en zwemgelegenheid te kunnen bieden gaat Staatsbosbeheer onderhoud aan de Spijkvijver verrichten. Dit houdt in dat de sliblaag in de vijver wordt verwijderd, de vijver wordt iets dieper gegraven en het strand er omheen wordt geoptimaliseerd. Millieuconditie wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd wat tevens ten goede gaat resulteren voor bijhorende flora en fauna van het gebied.
Tijdens de werkzaamheden wordt tevens een nieuwe parkeerplaats ingericht waar alle bezoekers in nadere toekomst op een ingerichte parkeerplaats kunnen parkeren.

Door de maatregelen die tijdens het onderhoud toegepast worden kan de toegankelijkheid van het gebied beperkt worden.Wij vragen hierbij jullie begrip met de boodschap dat hierdoor uiteindelijk het gebied nog mooier en veiliger voor iedereen wordt.

Werkzaamheden zullen uiterst 31 maart 2017 klaar zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact met de Boswachter Publiek dhr. Vahid Dizdarevic opnemen.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog