www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Onderzoek archeologische waarden Eemvallei-Zuid

12 december 2018 Boswachter Lida Blok in Flevoland

medewerker van Transect op boorlocatie eemvallei zuid

De plannen van de initiatiefnemers van Eemvallei-Zuid zijn al voor een groot deel uitgewerkt. Maar de geplande start van de uitvoering in het najaar 2018 is niet gehaald. Dat heeft te maken met nader archeologisch onderzoek.

Op 5 juli 2017 is de overeenkomst getekend voor de realisatie van Eemvallei Zuid, onderdeel van de grote groene woonwijk Oosterwold in Almere. De uitvoering van de plannen kon van start gaan. Sindsdien is er in het blog niet veel over de voortgang verteld, want er werd vooral achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering van het definitieve ontwerp buiten in de praktijk. Wel is er persoonlijk contact geweest met nieuwe buren en initiatiefnemers.

Voortgang

De plannen van de initiatiefnemers van Eemvallei-Zuid zijn al voor een groot deel uitgewerkt. Maar de geplande start van de uitvoering in het najaar 2018 is niet gehaald. Hoe komt dat? Bij de behandeling van de omgevingsvergunning heeft de gemeente Almere aanvullende eisen gesteld met het oog op de verwachte archeologische waarden in het gebied. Deze eisen kunnen gevolgen hebben voor de realisatie van het ontwerp van Eemvallei-Zuid. De voorbereiding van de uitvoering kan pas verder nadat onzekerheden over de archeologische waarden zijn weg genomen.

Archeologisch waardevolle lagen

In het ontwerp is rekening gehouden met deze belangrijke bodemlagen en met de eis uit het archeologisch beleid van gemeente en provincie dat voor cunetten, waterpartijen en watergangen niet dieper gegraven mag worden dan 0,50 m beneden maaiveld. Uit sonderingen is gebleken dat de archeologisch waardevolle lagen ondieper liggen ten opzichte van het maaiveld dan verwacht, als gevolg van inklinking van de bovengrond. De aanvullende vergunningseisen kunnen daardoor ook effect hebben op de plaatsen waar we bos willen aanplanten en betonnen fietspaden en kavelwegen willen aanleggen.

Risico-inventarisatie

In overleg met gemeente Almere en provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer een extern bureau opdracht gegeven voor een archeologisch booronderzoek. Hiermee wordt op een beperkt aantal plaatsen (‘risicogebieden’) in het plangebied nauwkeuriger onderzocht of de aanleg van bos, fietspaden en kavelwegen archeologische vindplaatsen kunnen verstoren.

Vervolg

Het archeologisch onderzoek heeft een aantal fasen. De eerste fase van het archeologisch onderzoek wordt eind 2018 afgerond. Als daar bijzonderheden uitkomen is een tweede onderzoeksfase nodig. Het gevolg van de onderzoeken kan zijn dat het ontwerp nog gedeeltelijk moet worden aangepast. Daarna kan de voorbereiding van de uitvoering worden vervolgd. De aanleg van de kavelwegen en waterpartijen kunnen we plannen zodra de archeologische onderzoeken zijn afgerond. De aanplant van het voedselbos kan op zijn vroegst pas in het volgende plantseizoen (nov 2019- mrt 2020) worden gestart.

Gemeenschappelijk belang

Er is een groot gemeenschappelijk belang om het project Eemvallei-Zuid te realiseren, zoveel mogelijk volgens het bestaande ontwerp. De gemeente Almere wil graag 30 hectare boscompensatie realiseren in de Eemvallei Zuid. Daarnaast is het project onderdeel van het provinciale Programma Nieuwe Natuur. Daarom hebben Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw, Speelwildernis Het Buytenwold en Natuurboerderij Vliervelden hun plannen voor de Eemvallei Zuid samengebracht tot een prikkelend ontwerp voor een openbaar groengebied waar Natuur, Stad en Landbouw op geheel vernieuwende wijze met elkaar worden verzoend. En wie wil dat nou niet?

Oproep om bij te dragen aan enquête

Hieronder staat een oproep van een stagaire van de Stichting Voedselbosbouw:

“Mijn naam is Anne Brinkman en ik ben een studente aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor mijn eindscriptie voor de studie International Development Management doe ik een onderzoek naar de connecties tussen een voedselbos en de omwonenden. Voor dit onderzoek kijk ik naar wat mensen motiveert om actief betrokken te zijn bij  voedselbos Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold. Daarnaast onderzoek ik op welke manier omwonenden het liefst betrokken zouden zijn bij het voedselbos. In deze enquête staan vragen die mij kunnen helpen antwoord te geven op deze vragen. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 4 minuten. Ik hoop dat u de tijd wil nemen om mij te helpen betrouwbare resultaten te behalen! De enquête staat klaar achter deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/YZLGML6 

reageren

geef een reactie

  • Sander
    11 februari 2019 om 11:50

    Interessant artikel! Voor meer informatie over archeologisch onderzoek kunt u natuurlijk altijd een kijkje nemen op de website van Transect

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog