www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Nieuwe Natuur Eemvallei-Zuid Update1:

2 oktober 2019 Boswachter Charlotte Almekinders in Flevoland

Na jaren van voorbereiding is er vorige maand gestart met de aanleg van Eemvallei Zuid in Oosterwold. Een openbaar groengebied (50 ha.) met een groot voedselbos (30 ha.), een speelwildernis en een natuurboerderij. Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Speelwildernis Oosterwold en Natuurboerderij Vliervelden gaan dit gebied samen realiseren als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Grondwerk
Op 1 september is aannemersbedrijf van Oostrum uit Westbroek gestart met het grondwerk. Zij leggen de kavelwegen en het fietspad aan. Op sommige plekken wordt de grond afgegraven, waarna er een puinfundering wordt aangelegd om vervolgens beton te storten. Op deze funderingen worden fietspaden aangelegd. Er wordt graafwerk verricht voor de sloten. Als alles volgens de planning verloopt duren deze werkzaamheden tot 1 november 2019. Na de werkzaamheden van de aannemer zal als eerste een deel van het voedselbos worden aangelegd. Speelwildernis het Buytenworld volgt daarna.

Archeologisch onderzoek
Vorig jaar heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden naar waardevolle lagen in de bodem. Dit onderzoek heeft gezorgd voor oponthoud van het project. Gelukkig leidde dit slechts tot een paar kleine aanpassingen in het inrichtingsplan. Op een paar plekken worden bosaanplant en graafwerkzaamheden achterwege gelaten.

Voortgang
Het inrichtingsplan is in de afgelopen periode technisch uitgewerkt en de vergunningen zijn geregeld. In het plantseizoen van november 2019 tot en met maart 2020 wordt, met behulp van vrijwilligers, een groot deel van het voedselbos aangeplant. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de plantdagen op https://www.voedselbosbouw.org/.

Voedselbos
Een voedselbos is een vorm van Agroforestry. Agroforestry is een landgebruik systeem waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. Het voedselbos vormt in Eemvallei-Zuid aan weerskanten het decor van de halfopen velden (kruiden en faunarijke graslanden) die worden afgewisseld met hagen en solitaire bomen. De meanderende vormgeving van het gebied is geïnspireerd op het historische stroomgebied van de rivier de Eem. Het voedselbos is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, dit biedt naast voedsel voor de mens ruimte voor biodiversiteit en opslag van koolstof. Eerst wordt een basisgrid aangelegd van snelgroeiende soorten (o.a. elzen, populieren en wilgen) waarna de randen, plukroutes en aanvullende (eetbare) soorten worden geplant.

reageren

geef een reactie

 • Ursula Demmers
  23 oktober 2019 om 21:52

  Waarom is gekozen voor de naam Eemvallei Zuid? Wij liggen toch ten Noorden van de rivier de Eem?

 • Heidi van Vlerken
  8 oktober 2019 om 16:47

  Fijn dat hier in Almere Oosterwold ook een groot voedselbos komt! Met elkaar maken we de wereld zoveel mooier en fijner voor alle levensvormen:)
  Cocreer graag samen op de plantdagen:)

 • Miriam Govaers
  2 oktober 2019 om 17:39
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog