www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Bosbeheer in het Almeerderhout

16 januari 2020 Boswachter Charlotte Almekinders in Flevoland

Het Almeerderhout is een gebied dat bestaat uit ongeveer 1200 ha multifunctioneel bos. In de omgeving van Oosterwold gaan we op korte termijn starten met grootschalige werkzaamheden in ons bos om diversen redenen. Om het bos gezond te houden, het dunnen en verjongen van het bos voor de houtproductie, maar ook zeker om het bos aantrekkelijk te maken en te behouden voor recreatie.

Bosbeheer en bomen kappen hangen nauw samen. Omdat bomen waardevol zijn voor de opslag van CO2, mensen graag in bossen recreëren en hout voor mens en dier een belangrijk product is wegen we zorgvuldig af waar en wanneer we bomen kappen.

Er zijn goede redenen om bij het uitvoeren van beheer bomen te kappen in bos en natuurterreinen. Houtkap is nodig om bos gevarieerd, weerbaar en toekomstbestendig te houden waar zowel mens als dier van profiteren.

Om het bos gezond te houden

Er is een bomenziekte in Europa uitgebroken, de Essentaksterfte. De ziekte ontstaat door een schimmel (het vals Essenvlieskelkje) welke vanuit ZO-Azië door Europa in 2010 begonnen is aan zijn opmars in Nederland. Vanaf 2012 werd de ziekte ook voor het grote publiek steeds beter zichtbaar. Vanaf 2016 heeft Staatsbosbeheer een begin gemaakt met het kappen van de zieke essen. Er is geen genezing van de aangetaste bomen mogelijk. Daarom zijn we genoodzaakt geweest om de aangetaste bomen die een risico opleveren langs paden en wegen met spoed te verwijderen. Op veel plekken is er voor gekozen meer dan alleen de randen te kappen, om ook hier op grotere oppervlakte met weerbaar en gevarieerd bos terug te komen.

Juist in Flevoland zijn in het verleden heel veel monoculturen van essen geplant. Het beslaat 20 tot 25% van de totale bomenpopulatie in eigendom van Staatsbosbeheer. We zien nu met eigen ogen wat het aanplanten van monoculturen voor gevolgen kan hebben voor je bosbeeld. Vanaf 2018 is Staatsbosbeheer ook in het Almeerderhout begonnen met het kappen van de zieke essen.

Gezonde en hopelijk resistente essen sparen we uiteraard, zodat de es op de langere termijn mogelijk weer een belangrijke rol in onze bossen kan spelen. Gevarieerde aanplant in soort en herkomst, dat is de toekomst om de bossen en beplantingen duurzaam te behouden voor de verschillende functies. Dit is in ieders belang. Informatie over de Essentaksterfte in Almere

Dunnen (regulier bosbeheer)

Houtkap is nodig om bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden. We maken daarmee ruimte voor jonge bomen (‘dunnen ’en verjonging van bos). Normaal wordt er in een cyclus van 5 jaar in elk werkblok gedund (gekapt ten behoeve van het bos). Nu met de essentaksterfte is dat op vele plekken een aantal winters achter elkaar. Normaal wordt per jaar 10 tot 20 hectare opnieuw geplant. Nu door de essentaksterfte kan dit oplopen tot gemiddeld 40 hectare de aankomende 5 jaar.

Houtproductie

Van oudsher draagt Staatsbosbeheer bij aan houtproductie in Nederland. We vinden het belangrijk dat dat duurzaam en zo verantwoord mogelijk wordt uitgevoerd. Duurzaam bosbeheer betekent onder andere: nooit méér hout uit het bos oogsten dan er bij groeit. We beheren het bos volgens de regels van FSC, het strengste onafhankelijke keurmerk ter wereld voor duurzaam bosbeheer. Dit wordt al 20 jaar aan Staatsbosbeheer toegekend, iets waar je als organisatie trots op mag zijn.

Hoe gaan we te werk?

Als je in ons aangrenzende bos loopt zul je zien dat er op veel bomen een gekleurde stip is aangebracht. Een blauwe stip is een toekomst boom en mag blijven staan en een boom met een oranje stip moet wijken, bijvoorbeeld omdat deze ziek is maar vaak om ruimte te geven aan de (toekomst) bomen die hier het meest van profiteren. Bomen strijden om aan hun licht behoefte te voldoen, bij dunnen stimuleren we de groei van de beste bomen door hun directe concurrent erbij weg te nemen. Niet altijd met het oog op de houtkwaliteit, ook op hun recreatieve en natuurwaarden.

Boom met stip

Naast deze stippen staan er ook oranje strepen, deze wijzen delen van het bos aan waar dunningspaden worden aangelegd. Deze paden blijven tot in de oneindigheid de rijbanen voor de zware bosbouw machines, die vanaf deze paden de mogelijkheid hebben twee richtingen op te werken. Door deze werkwijze beperk je de bodemverdichting door je hele bos. De laatste jaren werken we al steeds meer met machines die lichter zijn en uitgevoerd worden met tracks om de verdichting van de bodem te beperken. Dit is de belangrijkste reden dat we in het Almeerderhout voornamelijk werken met de Pro Silva een machine die beschikt over al deze eigenschappen.

De Pro Silva

Waarom werken we met grote machines?

We werken met grote machines omdat dat efficiënter is. Bomen kappen kost zo minder geld, waardoor er meer geld overblijft voor natuurbeheer. We gebruiken de machines alleen op plekken waar dat kan. Daarbij proberen we zo veel mogelijk de paden en overige natuur te ontzien. Kort na de houtoogst ziet het bos er vaak niet fraai uit. Dit beeld verandert echter snel; er gaat weer van alles groeien. En we herstellen beschadigde paden en wegen zo snel mogelijk, zodra het weer dat toelaat.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met boswachter publiek: Charlotte Almekinders, c.almekinders@staatsbosbeheer.nl Tel. 0622365907 (ma t/m do) of de boswachter beheer Johan van Onna, j.vanonna@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog