www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Handhavingsactie Oosterwold

21 september 2020 Boswachter Charlotte Almekinders in Flevoland

Afbreken Illegale Bouwsels

Staatsbosbeheer, is in overleg met gemeente Almere en gebiedsteam Oosterwold op 23 juli 2020 Oosterwold ingegaan om spullen te verwijderen die op het terrein van Staatsbosbeheer staan. Staatsbosbeheer is graag goede buren met de bewoners in Oosterwold. Maar sommige ongewenste situaties lopen uit de hand. Er zullen in de toekomst nog meer handhavingsacties volgen.

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat mensen buiten komen, van de natuur genieten en deze beleven. Dit gaat het beste als er goede verbindingen zijn tussen de natuur en de stad. Zodat er een groen netwerk ontstaat niet alléén rondom de stad maar ook in de stad. Het is bij de meeste mensen nu wel bekend dat groen goed doet, en dat groen de kwaliteit van het leven verhoogt. Maar het is niet de bedoeling dat mensen het bos letterlijk als een verlengde van hun tuin gaan zien. Op de regelgevende borden aan de ingang van een gebied staat wat er wel en niet mag. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om van de wegen en de paden af te gaan.

Hoe ging de handhavingsactie in zijn werk?

De drie bovengenoemde partners hebben eerst via de nieuwsbrief Oosterwold de handhavingsactie kenbaar gemaakt aan buurtbewoners. Enkele weken later zijn medewerkers van Staatsbosbeheer begonnen met opruimen, en is in kaart gebracht waar illegale bouwsels weggehaald zijn. Daarnaast hebben wij met de eigenaren van de illegale bouwsels gesproken en hun een brief overhandigd met uitleg over de actie, en vervolg acties. Er is géén rekening mee gehouden of een bouwsel van goede kwaliteit was of niet, maar er is opgelet of dit bouwsel op eigengrond of Staatsbosbeheer grond stond of niet.

Wat troffen we aan tijdens de handhavingsactie?

Van eco toiletten, dierenbegraafplaatsen, schapenweides tot grote bouwsels … Dit werd allemaal aangetroffen in het bos tijdens onze eerste actie. Als terreinbeheerder vinden we dit niet kunnen. Zelf plaatsen wij ook géén bouwsels in de tuin van onze buren zonder dit eerst te vragen. Wij halen deze bouwsels weg vanwege de veiligheid/aansprakelijkheid en vanwege schade aan de natuur.

Figuur 1: eco-toilet.
Figuur 2: afbreken illegale bouwsels

Goede buur

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om een goede buur te zijn en te blijven. Zo kan een kavelwegvereniging een plan indienen voor één ontsluiting het bos in waar dan alle buren ook gebruik van kunnen maken, zodat er niet bij elke kavel een bruggetje het bos in ontstaat. Véél bewoners hadden begrip voor de actie en zien graag dat de partners hierin samen optrekken. Bij kavels waarbij ongewenste situaties op het terrein van Staatsbosbeheer zijn geconstateerd tijdens de handhavingsactie zijn de materialen en bouwwerken terug gelegd op de kavel van de eigenaar en hebben de bewoners een brief gehad dat er de eventuele volgende keer kosten voor het verwijderen in rekening worden gebracht. Wil je op de hoogte blijven van de handhavingsacties lees dan de Oosterwold nieuwsbrief en het boswachters blog Flevoland.

Voor vragen kunt u contact op nemen met: Charlotte Almekinders, boswachter publiek Almere.

Zij is te bereiken op: c.almekinders@staatsbosbeheer.nl  (ma t/m do en vrijdagochtend).

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog