www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Zieke essen maken plaats voor nieuwe beplanting

13 juli 2021 Boswachter Hans Breeveld in Flevoland

Herstel lanen Zuidelijk Flevoland

Staatsbosbeheer gaat in de periode tussen 15 juli en het eind van 2021 aan de slag met het vervangen van essen (Fraxinus excelsior) in een aantal lanen langs doorgaande wegen in Zuidelijk Flevoland. De zieke bomen worden verwijderd en worden later dit jaar vervangen door afwisselende beplantingen met verschillende boom- en struiksoorten om de natuur- en landschapswaarde van de beplantingen te verhogen. Deze lanen zijn deels in beheer en eigendom bij Staatsbosbeheer en zijn in wisselende mate aangetast door een ziekte, bekend als ‘essentaksterfte’.

Essentaksterfte
Aan deze ziekte is helaas niets te doen en het overgrote deel van de aangetaste essen overleeft een aantasting niet. Wat Staatsbosbeheer als beheerder wel kan doen, is, ervoor zorgen dat de landschappelijke – en de natuurfunctie van deze lanen niet verloren gaat. Hiertoe zullen eerst alleen de duidelijk aangetaste essen worden verwijderd en vervangen door verschillende andere boomsoorten, zoals beuk, fladderiep, wintereik, winterlinde, tamme kastanje, zoete kers en haagbeuk. Zo kunnen de nieuw te planten bomen nog profiteren van de beschutting die de minder aangetaste bomen bieden.

Klaar voor toekomst
Door meerdere soorten bomen, gecombineerd met struiken, te planten ontstaat een duurzame en minder kwetsbare laan, klaar voor de toekomst. Ook voor de struiken geldt dat er voor een verscheidenheid van soorten is gekozen. Het betreft allemaal inheemse soorten struiken zoals: katwilg, hazelaar, hondsroos, egelantier, rode kornoelje, gewone vogelkers, sleedoorn, krentenboompje, aalbes, zwarte bes, trosvlier, gelderse roos en wegedoorn. Op enkele plaatsen zijn delen van de lanen zo slecht dat alle essen verwijderd moeten worden. In totaal worden er 377 nieuwe bomen geplant ter vervanging van 189 aangetaste bomen. Door ook struiken mee te planten in de bestaande lanen wordt de natuurwaarde versterkt.

Vleermuizen
Lanen zijn voor veel dieren, zoals bijvoorbeeld vleermuizen, belangrijke oriëntatiepunten als ze zich door het open landschap bewegen. Te lange onderbrekingen van de beplanting moeten daarom worden voorkomen. Om die reden blijft iedere 50 meter dus in elk geval een boom staan, het kan dus zijn dat die niet helemaal vitaal is.

Carré
De werkzaamheden vinden plaats in het zogenaamde Carré. Deze rechthoek, gevormd door de Kievitsweg, de Tureluurweg, de Schollevaarweg, de Lepelaarweg, de Ooievaarsweg en de Ibisweg en doorsneden door de Vogelweg, (Zie kaart ) bepaalt voor een groot deel het landschappelijke beeld van Zuidelijk Flevoland en omsluit het grote open midden van deze polder. Niet alle lanen in Flevoland worden overigens door Staatsbosbeheer beheerd. Lanen van andere beheerders vallen buiten het project.

Uitvoering
De werkzaamheden beginnen na het einde van het broedtijd (15 juli) en duren ongeveer tot het eind van het jaar. Wij gaan er vanuit dat passanten geen hinder van de werkzaamheden zullen ondervinden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog