www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Minder houtkap in de Hemrikerscharren

1 februari 2013 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

Het plan voor natuurgebied Hemrikerscharren tussen Hemrik en Lippenhuizen houdt de gemoederen flink bezig. Daarom hebben we besloten de plannen enigszins bij te stellen. We laten minder bomen kappen, maar uitgangspunt blijft herstel van het heidegebied. Dit om een aantal direct betrokkenen tegemoet te komen in hun klacht dat het landschap te ingrijpend veranderde. De afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Staatsbosbeheer en deze betrokken natuurliefhebbers. Volgende week gaan we de geplande aanpassingen gezamenlijk in het veld bekijken.

Wat is het plan?
Staatsbosbeheer is bezig het beekdal langs het Koningsdiep weer in oude glorie te herstellen. De Hemrikerscharren maakt hier deel van uit. Op de hogere flanken van het dal liggen nog restanten van ooit grotere heidepercelen. Later zijn deze percelen ingeplant voor gebruik als hakhoutbossen. De bestaande bossen zijn veelal overgroeid met de van oorsprong hier niet voorkomende prunussoorten zoals vogelkers. Een deel van de gekapte bospercelen worden met gaas afgerasterd zodat schapen of koeien in de nabije toekomst de grasgroei in toom kunnen houden. Op deze manier wordt het 27 ha grote Hemrikerscharren langzaam weer afwisselender: bos afgewisseld met verschillende soorten heide en schrale graslandjes. 

Biomassa
De afgelopen maanden zijn al vogelkers (prunus) en de struiklaag in het bos gerooid. Deze worden verwerkt tot houtsnippers die gebruikt gaan worden voor biomassaverbranding. Binnenkort gaat de 2e fase van het project van start. Een ander deel van het bos langs het Koningsdiep wordt gekapt om de heide weer een kans te geven. Daarbij laten we stukjes gemengd bos en bijzondere bomen staan. Ook werken we volgens de Gedragscode Bosbeheer.

Fietsers op het Hemrikerpaed ondervinden waarschijnlijk weinig hinder van de werkzaamheden. In de te kappen bospercelen liggen geen wandelpaden voor recreatief gebruik.

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog