www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

NME? Wat doe je er mee?

19 september 2013 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

NME BiologiedagenWaar staat deze afkorting nou weer voor, nou dat ga ik u vertellen.
NME staat voor Natuur en Milieueducatie welke aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen wordt gegeven. Dit in samenwerking met de basisscholen in de gemeentes, Opsterland en Smallingerland , Natuur en Milieueducatiecentrum De Naturij in Drachten, Landschapsbeheer Friesland en Staatsbosbeheer. Het NME steunpunt in de bovenvermelde gemeentes benaderd de hier aanwezige scholen met de vraag of deze behoefte hebben aan een biologiedag. Dit om de kinderen weer in aanraking met de natuur te brengen.
Het is namelijk een feit dat de jongeren van de digitale generatie steeds verder van de natuur komen te staan
Om deze jongeren een kans te geven de natuur weer te gaan ontdekken hebben de bovenstaande organisaties deze biologiedagen (educatiedagen) in de terreinen van Staatsbosbeheer georganiseerd. Wilt u weten hoe zo’n biologie dag wordt georganiseerd, leest u mee!

NME BiologiedagenNa aankomst worden de kinderen door de boswachter meegenomen om de locatie middels een excursie te gaan ontdekken. Vervolgens wordt de groep in tweeën gedeeld waarbij het ene deel onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland lekker in het bos of op de heide gaan werken.
De rest gaat onder begeleiding van De Naturij het natuurparcours bewandelen waarbij diverse natuurvragen worden gesteld. Deze moeten vervolgens in het themaboekje “Kringlopen” worden ingevuld.
Na de meegebrachte lunch te hebben genuttigd (ik kijk mijn ogen uit wat er zoal in die broodtrommeltjes zit!) worden de beide groepjes gewisseld.
Met de leerlingen maak ik dan ook altijd wel een praatje. En wat komt er tijdens die gesprekjes ook nog wel naar voren, boswachter Herman, wij hebben ook een hut!

Dan denk ik, gelukkig ze zijn er nog!

Door boswachter,
Herman van der Meulen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog