www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Droogvalproef Rottige Meente ten einde

2 oktober 2013 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Afgelopen week is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van de stalen damwandconstructie nabij de vogelkijkhut in de Rottige Meente. Deze wand diende de afgelopen 3 jaar als basis voor de droogvalproef. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind volgende week afgerond.

Overzicht vanuit de vogelijkhut op de stalen damwaden
Overzicht vanuit de vogelijkhut op de stalen damwaden

De droogvalproef is een initiatief van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) in samenwerking met Staatsbosbeheer. In in het voorjaar van 2011 zijn 3 afgescheiden ruimtes gemaakt. In juli en augustus 2011 is het water in het grote compartiment weggepompt en heeft de bodem 2 maanden drooggelegen. In de andere delen is het water ongemoeid gelaten. Na herstel van het waterpeil in september heeft STOWA de meetgegevens geanalyseerd en gekeken welk effect droogval en herstel van het waterpeil heeft op de waterkwaliteit en de ontwikkeling van (onder)watervegetaties.

In het kleine compartiment groeit massaal waterpest en gele plomp
In het kleine compartiment groeit massaal waterpest en gele plomp

Uit het onderzoek blijkt dat droogval bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit. De hoeveelheid fosfaat in de de petgatbodem neemt af en daardoor kunnen waterplanten makkelijker tot ontwikkeling komen. Dit effect was vorig jaar en dit jaar goed te zien in de 3 compartimenten. Binnen enkele maanden na de droogval herstelde de watervegetatie zich goed en groeide er weer volop gele plomp, fontijnkruiden en waterpest. In het grote compartiment was deze zomer goed te zien hoe rietplanten en lisdodde zich hebben uitgebreid langs een van de ribbes.

Lisdodde groeide deze zomer goed in het grote compartiment
Lisdodde groeide deze zomer goed in het grote compartiment

De proef is nu ten eide en nu de damwand weg is, krijgen wind en waterstroming weer vat op het water in het petgat. De waterplanten zullen weer grotendeels verdwijnen, maar de proef heeft bewezen dat tijdelijke droogval een gunstig effect heeft op watervegetaties.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog