www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Kinderen onthullen nieuw informatiepaneel bij de Kiekenberg

4 maart 2014 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Kiekenberg-070613_0853Op vrijdag 7 maart hopen de kinderen van beide basisscholen uit Oude- en Nieuwehorne een nieuw informatiepaneel te onthullen op de Kiekenberg . Dit informatie paneel wordt geplaats door Staatsbosbeheer in samenwerking met de vereniging van Plaatselijke Belang.
De kiekenberg, een bos en heidegebied op de flanken van de Tsjonger,  wordt beheerd door Staatsbosbeheer en in samenwerking met Plaatselijk Belang zijn vele vrijwilligers uit het dorp al jaren actief in het beheer bij het Kiekenbergcomplex. Om het gebied nog meer charme te geven voor de recreant en wandelaar hebben beide organisaties de handen ineengeslagen  om te zorgen voor een stukje informatievoorziening over dit uniek stukje Fryslân. Tijdens de opening  gaan we op een spectaculaire manier het verleden van dit gebied beleven.
De onthulling van het paneel zal plaatsvinden op vrijdag 7 maart om 11.00 uur aan de Siebe Annesweg te Oudehorne
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Boswachter Roel Vriesema, tel 06-51046388
Plaatselijk belang : William Ross  tel 06-57598054


reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog