www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Leerlingen basisonderwijs maken kennis met nieuw leven in het veen

23 juni 2014 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

 

lifeDe afgelopen weken kwamen de leerlingen van de basisscholen in Westellingwerf kennis maken met nieuw leven in het veen in het natuurgebied de Rottige Meente. Via een aantal leuke opdrachten kon de jeugd kennis maken met de natuurontwikkeling en alle facetten van het waterrijke laagveengebied en inzien dat levend veen er is voor vele dieren en planten. Het programma “nieuw leven in het veen ” is een initiatief vanuit een nieuw inrichtingsproject ( gefinancierd door Europees geld)

De komende jaren vinden in het natuurgebied een aantal inrichtingswerkzaamheden plaats die gericht zijn op het behoud van veenmosrietland wat heel bepalend is voor dit gebied ( o.a. de rietcultuur.)In het project maken de leerlingen kennis met alle facetten van het leven in het moeras en onderzoeken ze de kwaliteit van het laagveengebied. Dit gebeurt met een aantal verrassende speelvormen in het moeras en ook werd een korte vaarexcursie gehouden.

De begeleiding van het project in het veld werd uitgevoerd door medewerkers van Staatsbosbeheer en vrijwilligers van het IVN.

2014-06-02 09.46.59 (2)

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog