www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Grote vuurvlinder 100 jaar geleden ontdekt in de Rottige Meente.

28 juli 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

GrotevuurvlinderEen onverwachte ontdekking in 1915 in de Rottige Meente ( toen nog Scheene kavel genoemd) bracht heel wat deskundigen op de been zowel binnen- als in het buitenland om zich naar de Friese Veenpolder te begeven om de grote vuurvlinder met eigen ogen te aanschouwen. Het was toen geweldig nieuws. Ruim 50 jaar eerder was deze soort uitgestorven in Engeland. Nu weer ontdekt in een omgeving die voornamelijk bestond uit moerachtige veengrond met hooilandjes waar boertjes en rietsnijders een karig bestaan bijen sprokkelden en waar veenarbeiders turf wonnen. Het was Meerten Warmolts, een van de onderwijzers van het schooltje in Scherpenzeel die de kinderen erop uit stuurde om vlinders te vangen. De vlinders werden opgestuurd naar Rudolf Polak, beheerde van het insectarium van Artis in Amsterdam, die vaststelde om welke soorten het ging. Groot was de verbazing van Polak toen hij naast de gewone soorten een exemplaar ontdekte van de grote vuurvlinder. Deze vlinder ( Lycaena dispar batava) is een soort die uitsluitend voorkomt in hoogwaardige laagveensituaties. Aanwezigheid van deze soort betekent dat er grote verscheidenheid moet zijn van overgangen van land naar water. In het verleden en heden was en is er veel zorg om deze kwetsbare vlinder te behouden. In de Leeuwarder Courant van 6 november 1936 vinden we een artikel over plannen van drooglegging van de Scheenekavel ( Rottige Meente). Naast verzet van de rietsnijders werd ook verzet aangetekend vanuit de natuurbescherming. Door drooglegging zou ook deze zeer zeldzame vuurvlinder verdwijnen. De vlinder werd door de schrijver betiteld als zeldzame kapel.
Ook nu is het nodig om het beheer af te stemmen om deze met uitsterven bedreigde diersoort te behouden. Naast beschermingsplannen van de Vlinderstichting gaat Staatsbosbeheer dit jaar ook over tot een aantal maatregelen om de gewenste situatie te verbeteren voor de biotoop van deze vlinder. Deze maatregelen vallen onder de naam ‘Nieuw leven in het veen’.Het project ‘Nieuw leven in het veen “ wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie uit het ‘LIFE+Nature’-budget.
LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

 

Bronnen: ‘Het veen, de vlinder en de openbaring’ van  Caspar Jansen
archief Leeuwarder Courant

Meer informatie: boswachter Roel Vriesema tel 06-51046388
rm

reageren

geef een reactie

 • Helena Berndsen
  9 mei 2024 om 16:34

  Een rode vuurvlinder gespot bij winkelcentrum De Gors Almelo in de struiken bij de fietsenstalling buitenzijde.

 • Bart de Goeij, Zoon van Ali Warmolts
  10 januari 2016 om 15:05

  Ik vind het erg leuk dat mijn opa Meerten Marinus Warmolts in dit artikel genoemd wordt!

 • Kars Veling
  28 juli 2015 om 07:46

  Ja, een prachtig verhaal, die ontdekking van de grote vuurvlinder. Hierover is een mooi boekje verschenen, geschreven door Caspar Janssen: Het veen, de vlinder en de openbaring. Alle donateurs van De Vlinderstichting krijgen dat boekje deze week in de bus!

  • KNNV Uitgeverij
   31 juli 2015 om 20:17

   Inderdaad een schitterend verhaal… en wie geen donateur is van de Vlinderstichting, maar wel geïnteresseerd kan het boek ‘Het veen, de vlinder en de openbaring’ van Caspar Janssen – natuurjournalist van de Volkskrant – bestellen via http://www.knnvuitgeverij.nl. Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog