www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Lyts blaulipke herontdekt in Stuttebos.

30 juli 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Klein GlidkruidIn het Stuttebos deed oud districtshoofd van Staatsbosbeheer, Arend Timmerman, deze week een bijzondere ontdekking. Hij vond hier een populatie van het hier ooit groeiende klein glidkruid (Scutelaria minor). De Friese naam is het “lyts blaulipke”. Klein Glidkruid is een soort die veel in beekdalhooilanden voorkwam. Het is een soort die ook op open plekken in loofbossen voorkomt. De groeiplaatsen liggen op natte, vrij zure grond. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en sterk afgenomen. In de jaren 70 van de vorige eeuw was deze soort hier al verdwenen. DTE van de Ploeg vermeldt dat ook in zijn boek Natuur in Fryslân (1999). Er bloeien in het Stuttebos op dit moment zeker 45 vitale exemplaren. Het Stuttebos is de 3e vindplaats van deze soort in Friesland naast locaties in Gaasterland en de Drogehamstermieden.
detail Klein glidkruid 28 juli 2015 Stuttebos Frl.

reageren

geef een reactie

  • Hinko Talsma
    20 augustus 2015 om 15:08

    Blijft een leuke vondst maar Kleine glidkruid is vaker gemeld van deze locatie: in 2002 door Rudolphy, in 2003 door de Moerassenwerkgroep van KNNV. Ook dit jaar is de soort al eerder gemeld: 7 juli 2015 door Pieter Huisman.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog