www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Kinderen herstellen aanzicht kerkepad Oranjewoud

13 november 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

20151113_130030Vrijdagmiddag 13 november waren ca 20  kinderen van de Albertine Agnesschool in Oranjewoud druk in de weer met het planten van een aantal eikenbomen  langs een deel van het oude kerkepad Oudeschoot/ Brongergea.  De bomen verbinden een bestaand bospad met een deels bestaande eikenlaan om zo het historische pad weer goed zichtbaar te maken wat past in het Landgoederenlandschap “het Oranjewoud”.

20151113_125837

 In het Kerkepad Oudeschoot – Brongerga lag al eeuwenlang een oeververbinding over de Prinsenwijk. De voetbrug van 1865 werd, bij de verbreding van de ‘wijk’ (1965),  vervangen door een smalle voetbrug.  Door vererving en verkoop van gronden (1969) verloor deze voetbrug aan betekenis en werd na 40 jaren verwijderd. Enige jaren geleden werd door de eigenaar van het landgoed “Oranjehoeve”  het bosgebied aan de oostzijde van de Prinsenwijk opengesteld voor wandelaars. Dit op verzoek van de gemeente, Plaatselijk belangen en Staatsbosbeheer om een wandelnetwerk te realiseren tussen de dorpen rond het Landgoederenlandschap ‘het Oranjewoud’. Plaatselijk belang Oranjewoud zorgde in 2014 weer voor een nieuwe brug.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog