www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Polderen in de Potskarren

3 maart 2016 Henk-jan in Fryslân

Joure – Kleuren de oeverlanden van de Potskarren straks weer geel van de dotterbloemen? Het zou zomaar kunnen de komende jaren. Samen met de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken we aan de herinrichting van De Potskarren, tussen het Sneekermeer en de Griene Dyk. Het plan is mede tot stand gekomen met de Agrarische Natuurvereniging, Vogelwacht Sneek, IVN en werkgroep Cultuurhistorie Griene Dyk. Dit voorjaar zijn werkzaamheden klaar en ligt er een gevarieerd gebied met natuurlijke oevers, natte graslanden en rietoeverzones. Deze vernatting is in het voordeel van heel veel planten en dieren, waaronder de dotterbloem.

Van nat naar droog en weer terug naar nat
De Potskarren waren eeuwenlang een nat veengebied met natte bloemrijke hooilanden, ook wel Mieden genoemd. Dat veranderde met de aanleg van dijken en kades en het instellen van een vast (laag) waterpeil. De oeverlanden werden ingericht als een ‘winterpolder’, die ook in de winter droog en begaanbaar zijn. Hierdoor verdwenen de natte hooilanden en daarbij ook de meeste planten en dieren die van natte omstandigheden houden.

Met de inrichting van de Potskarren volgen we eigenlijk weer de weg terug naar de oorspronkelijke natte situatie. De Potskar Súd kan nu net zoals Potskar Noard weer een zomerpolder worden; dus vochtig in de zomer en nat in de winter. Hierdoor keren niet alleen de plantensoorten van natte hooilanden weer terug zoals dotterbloem, echte koekoeksbloem en ratelaar, maar ook veel vogels. De kans is dus groot dat we de komende jaren kemphaan, kwartelkoning, rietzanger roerdomp en diverse trekvogels tegen gaan komen in dit gebied.

Natte graslanden: straks weer een vertrouwd beeld in de Potskarren. Foto: Nico Hofstra
Natte graslanden: straks weer een vertrouwd beeld in de Potskarren. Foto: Nico Hofstra

Uitkijkheuvel
De inrichtingsmaatregelen maken deel uit van het Friese Merenproject en behalve het verbeteren van natuurwaarden is er veel aandacht voor beleving en recreatie. Zo komt er een uitkijkheuvel met scherm en is het straks mogelijk om over de natte graslanden uit te kijken en vogels te spotten. Langs de Griene Dyk komen picknicktafels en informatiepanelen en ontstaan er straks talloze mogelijkheden om wandelend, fietsend, of zelfs per kano de Potskarren te ontdekken!

Boswachter Marjon Kommer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog