www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Houtkap in bosgebieden vraagt zorgvuldigheid

19 juli 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Nieuwehorne – Deze week starten we met kapwerkzaamheden in het bosgebied de Kiekenberg bij Nieuwehorne. Circa 1.200 m3 hout, hoofdzakelijk naaldbomen, wordt gekapt. Met de kap wil Staatsbosbeheer het bosgebied gevarieerder maken. Door uitdunning krijgen andere bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem waardoor lage begroeiing ontstaat. Goed voor verschillende plant-en diersoorten en zo ook beter voor het bos. Op deze manier ontstaat ruimte voor jong bos.

Houtkap vraagt ook de nodige zorgvuldigheid van de natuurbeheerder. Eerst wordt een kapplan gemaakt door het aanwijzen van bomen die blijven staan. Naast het selecteren van de bomen vraagt de bescherming van flora en fauna ook de nodige aandacht. Daarom vindt vooraf aan de houtkap een uitgebreide bosinventarisatie plaats. Soms zijn de jongen van zeldzame vogels nog niet uitgevlogen en dienen nestbomen en omringende bomen gespaard te blijven. Of er zit een dassenburcht. Ook bepaalde plantensoorten vragen bescherming zodat de zware houtmachine hier niet over kan rijden. Ook op de Kiekenberg waren kwetsbare situaties en daarom is afgeweken van het oorspronkelijke plan zodat er minder wordt gekapt dan de bedoeling was.

Dassenburcht in het bos
Dassenburcht in het bos

Bomen wordt meestal gekapt in de winterperiode, maar bepaalde soorten worden ook in de zomer gekapt. Dit heeft vaak te maken met de terreinomstandigheden: in de zomer is het droger dan in de winter. Hoogstwaarschijnlijk vindt er deze zomer ook nog een kap plaats in het Oude Bosch bij Wijnjewoude.

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog