www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Feestelijke opening van natuurgebied het Potskar

16 september 2016 Henk-jan in Fryslân

Het natuurgebied Potskar en Trije Pôlen aan de noordzijde van het Sneekermeer ligt er weer blakend bij. De afgelopen jaren is er veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. Dankzij een goede samenwerking tussen verschillende instanties en partijen, is het gebied weer aantrekkelijk voor mens en natuur. Woensdag 14/9 werd het gebied op feestelijke wijze geopend door Marian Jager, lid dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, en gedeputeerde Johannes Kramer, Zij onthulden een aantal picknickbanken langs de Griene Dyk.

Nieuwe mogelijkheden voor flora en fauna
De werkzaamheden in het natuurgebied is een mooi voorbeeld van ‘werk met werk maken’. Zo is de bovenlaag van verschillende graslanden afgegraven en zijn er moerassige laagtes aangelegd Dit biedt weer volop mogelijkheden voor planten en dieren, zoals de dotterbloem en diverse moerasvogels. De vergraven grond is onder meer gebruikt om de omliggende dijken op te hogen. Hiermee beschikt Wetterkip Fryslan weer over kades die voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook recreanten profiteren van deze maatregelen. Tussen de Houkesleat en het J.S. Gerbrandygemaal is een kanoroute aangelegd en aan de Griene Dyk zijn 14 picknickplaatsen geplaatst.

Goede samenwerking
Het bijzondere van dit project is de nauwe samenwerking met de streek, zoals Vogelbescherming Sneek e.o., Agrarische Natuurvereniging en het IVN en de grote instanties als Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en de Gemeente Súdwest-Fryslân. Dankzij deze samenwerking hebben we de verschillende wensen en belangen goed op elkaar af kunnen stemmen.

Kom kijken!
Met het observatiepunt bijj De Grutte Potten hebben we er weer een prachtig uitkijkpunt bij. Hier kun je over de rietlanden en natte graslanden van de Potskar overzien en genieten van de vele vogels die in dit gebied broeden en neerstrijken. Hier vind je tevens een zwaluwwand en een verblijf voor vleermuizen.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden 14 nieuwe picknickbankjes onthuld.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog