www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Staatssecretaris Van Dam weer in het Waddengebied (bij daglicht!)

8 maart 2017 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Terug op vertrouwde (wad)bodem, terug in het gebied waar het vier maanden geleden allemaal begon. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken bezocht dinsdag 7 maart het Waddengebied en was enthousiast over de prachtige natuur op de Ballastplaat in de Waddenzee pal ten noorden van Harlingen. ’s Middags ging Van Dam nog even langs een gebied van Staatsbosbeheer in Sudwest-Fryslan: de Gouden Boaium.

Mooiste natuurgebied

Het was een prettig weerzien. Ruim vier maanden geleden – op 27 oktober – ontvingen we de Staatssecretaris in Holwerd. Van Dam reisde die dag langs alle dertien genomineerde natuurgebieden voor de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ en startte om 6.00 uur bij ons op de wadkwelder, waar het op dat moment nog pikkedonker was. Niet de meest ideale omstandigheden om het wad te beleven en daarom wilde hij graag een keer terugkomen. Dinsdag stapte hij met daglicht op de Asterias, één van de 4 schepen van de Waddenunit, en genoot zichtbaar van het Waddenzee.

Lopen op de bodem van de Waddenzee

Met zijn bezoek wil de staatssecretaris zich op de hoogte stellen van de vorderingen van de diverse plannen in het Waddengebied. Zoals bekend wonnen de Wadden vorig jaar de competitie om het mooiste natuurgebied van Nederland (dankzij 15.000 stemmen van jullie!) en kreeg een bedrag van 300.000 euro van het Programma Nationale Parken. Hiermee gaan de bidbookpartijen samen met bewoners en ondernemers een aantal plannen uitwerken, zoals betere bescherming van de kwetsbare wadnatuur bij toenemende druk, (internationale) promotie van het Waddengebied voor duurzame recreatie en het ontwikkelen van een natuureducatief programma voor basisschoolleerlingen.

Ballastplaat

Vanuit de Asterias voeren we met een rubberboot tot vlak bij de Ballastplaat en liepen met het water tot onze knieen naar de hoge delen. De mosselbank op deze plaat is slechts twee jaar oud, maar nu al vol wadleven. Het bezoek was enerverend vanwege de altijd overweldigende wadnatuur. Bij laag water zie je hier duizenden mosselen en honderden kokkels liggen en hoor je even zoveel wadvogels roepen, zoals de scholekster en eidereend. Van Dam kreeg hier onder meer uitleg over de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het Waddengebied. Over die samenwerking was bijzonder positief. ‘Jullie pakken nu echt een momentum. Er is steeds meer trots en draagvlak voor Werelderfgoed Waddenzee; echt een geweldig natuurgebied van internationale allure. Het mooiste is dat je tegen buitenlandse toeristen nu ook kunt zeggen: dit is volgens de Nederlanders de mooiste natuur’, zo reageerde Van Dam.

De Ballastplaat

Gouden Boaiem

De staatssecretaris bracht dinsdagmiddag ook nog een bezoek aan natuurgebied de Gouden Bodem tussen Heeg en Woudsend. Op dit eiland van Staatsbosbeheer runnen natuurboerin Pytsje Bokma en haar man Siebe-Klaas een biologisch melkveebedrijf. Van Dam sprak er onder andere over de toekomst van natuurinclusieve landbouw.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie