www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Vernieuwde Werelderfgoedzuil op pier Holwerd

15 mei 2017 Henk-jan in Fryslân

De zuil biedt gebiedseigen informatie over de mooiste natuurgebieden rond Holwerd en Ameland

Tot voor kort zag de voetgangersingang naar de veerterminal op de pier van Holwerd er ietwat kaal uit. Daar waar lange tijd de Werelderfgoedzuil stond, gaapte een gat in de bestrating. Sinds vorige week bepaalt de zuil weer het beeld op het plein. Een geheel vernieuwde zuil met informatie over de mooiste natuurgebieden rond Holwerd en op Ameland.

Gebiedsinformatie
De Waddenzee is sinds 2009 werelderfgoed en om meer bekendheid te geven aan deze status zijn op verschillende plaatsen in het waddengebied grote, vierkante zuilen geplaatst om de bewoners en toeristen te informeren op de unieke status van dit gebied. We vinden deze zuilen onder meer in het Lauwersmeergebied, bij het Kweldercentrum Noorderleech van It Fryske Gea in Hallum, bij het Natuurcentrum Ameland en op de pier bij Holwerd, bij de ingang van de voetgangersterminal. Tot aan vorig jaar hadden alle zuilen in het Waddengebied dezelfde informatie en lay-out. Tijdens het project Holwerd naar Buiten, dat Staatsbosbeheer vorig jaar uitvoerde, ontstond het idee om de zuil te vernieuwen en het te voorzien van gebiedsinformatie. Nu kan de bezoeker van Ameland of Holwerd in één oogopslag kan zien en lezen wat er aan natuur te te beleven is.

Goede samenwerking met Wagenborgen en IFG

Directeur Ger van Langen van rederij Wagenborg opende vorige week de vernieuwde zuil. Hij gaf aan erg content te zijn met de vernieuwde zuil, zeker nu de Werelderfgoedstatus van het Waddengebied actueler is dan ooit. Vorig jaar werd het Waddengebied verkozen tot het mooiste natuurgebied van Nederland en de nieuwe zuil biedt een goede mogelijkheid om de waarde van de Werelderfgoedstatus te benadrukken.

Eerste in nieuwe reeks
We zijn erg blij met het bereikte resultaat. De zuil is de eerste in een mogelijk nieuwe reeks, die specifieke informatie geeft over een gebied in de Waddenzee. Daarbij is de zuil tot stand gekomen door nauwe samenwerking met Wagenborg en de Duitse vertegenwoordigers van Werelderfgoed Waddenzee. Zij waren gelijk enthousiast over dit idee. Samen met de collega’s van Staatsbosbeheer Ameland en It Fryske Gea hebben we gewerkt aan een nieuwe vormgeving van de vier zijden. Eén zijde geeft algemene informatie over het Wadengebied en de Werelderfgoedstatus en de drie andere zijden geven uitlag over de bijzondere natuurgebieden op Ameland en de kwelders rondom Holwerd. Het zijn de gebieden die je gewoon gezien moet hebben, de highlights als de Feugelpolle, ’t Oerd/De Hon, Het Noorderleech en de Oostkwelder bij Holwerd. Een resultaat om trots op te zijn.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog