www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Meer bijzonder blauw in De Rotstergaaster Wallen

18 september 2017 Boswachter Marjon Kommer in Fryslân

De klokjesgentiaan heeft het moeilijk in De Rotstergaaster Wallen door vergrassing. Als we niets doen dan zal de klokjesgentiaan op termijn verdwijnen. Vorige week hebben de boswachters stroken geplagd om de klokjesgentiaan weer een kans te geven.

Wasplatenreservaat
De Rotstergaaster Wallen ligt aan het riviertje De Tjonger en is een gevarieerd natuurgebied met schraallanden, houtwallen, enkele poelen en kleine bosjes. Lang geleden had het riviertje De Tjonger hier vrij spel. De hoogteverschillen tussen de oude -lage – rivierlopen en de hogere rivierduintjes zijn nog goed in het landschap terug te vinden. In de bodem vind je veen, zand en keileem. Een ideale plek voor dotterbloemgraslanden, blauwgraslanden en heischraalgrasland. Dit landschap blijkt een eldorado voor graslandpaddenstoelen te zijn met ook zeldzame soorten als het papagaaizwammetje, de gele wasplaat, de rozerode wasplaat en de klaprooswasplaat. In 2013 is dit gebied dan ook uitgeroepen tot wasplatenreservaat.

Nieuwe plagstroken voor de klokjesgentiaan

Behoud klokjesgentiaan
Daarnaast is het ook een mooi gebied voor veel vogelsoorten, zoogdieren, vlinders en bijzondere plantensoorten zoals de klokjesgentiaan en de blauwe knoop. Deze laatste vind je door het hele gebied. Ook de klokjesgentiaan groeit hier nog, maar slechts in nog een zeer klein gedeelte van het gebied. Om deze mooie plant meer kansen te geven hebben we samen met oud-collegaboswachter – en inmiddels vrijwilliger -Sjoerd Bakker, enkele plekken afgeplagd. Zoals je op de foto kunt zien hebben we de graslaag verwijderd rondom de plekken waar de klokjesgentiaan nog staat. We hopen dat het zaad van de klokjesgentiaan die er nog staan overwaait naar de nieuwe schrale plekken en weer tot ontkieming kan komen. We gaan de plagstroken de komende tijd nauwlettend volgen en bekijken of dit een goede manier is om de klokjesgentiaan te kunnen behouden.

Excursies
Ook nieuwsgierig geworden naar dit bijzonder mooi gebied? In oktober organiseren wij weer wasplatenexcursies in De Rotstergaaster Wallen. De data vind je door op deze paddenstoelenexc2017rotstgw link te klikken. Onze enthousiaste vrijwilligers die de wasplaten ook inventariseren vertellen je dan veel meer over dit prachtige reservaat. Wees er snel bij want het aantal deelnemers per excursie is beperkt en vol = vol!

Boswachter Marjon Kommer

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog